Úvod Aktuality Cestu na Havran začínajú opravovať, práce majú trvať maximálne rok

Cestu na Havran začínajú opravovať, práce majú trvať maximálne rok

REKLAMA
Esesko

Stavebné práce majú podľa zmluvy trvať maximálne rok. S dopravnými obmedzeniami musia vodiči počítať už od 22. februára.

Trnavský samosprávny kraj začína s rekonštrukciou cesty II/499 na horský priechod Havran, ktorá prepája okresy Piešťany a Topoľčany Download an earlier version of unity. Prípravné práce na 4,4 kilometra dlhom úseku začali už začiatkom februára.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Od pondelka 22. februára 2021 budú rozšírené a dôjde aj k obmedzeniu dopravy dočasnými dopravnými značkami 유튜브 국가 차단 다운로드. Projekt je financovaný z európskych zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluva počíta so stavebnými prácami v dĺžke maximálne 12 mesiacov Naver Dictionary app.

„Prosím o trpezlivosť všetkých vodičov v okolí Piešťan. Začíname totiž s dlho očakávanou rekonštrukciou cesty na horský priechod Havran Download Cadian 3D. Z eurofondov opravíme dôležitý cestný ťah, ktorý spája trnavskú a nitriansku župu. Práce sú rozložené do etáp. Vzhľadom na aktuálne počasie budú osádzané dopravné značenia, odstraňované staré zvodidlá a prebehne čistenie a zaisťovanie stability svahu na úseku cesty v najvyššom bode horského priechodu Little Mermaid in the corner. Po skončení zimnej údržby, asi v polovici marca, budú práce postupne pokračovať na ďalších úsekoch cesty,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Práce budú prebiehať za použitia dočasného dopravného značenia, ktoré bolo  odsúhlasené dopravným inšpektorátom a okresným úradom. Prejazd vozidiel vo vybraných úsekoch bude zabezpečovaný striedavo v jednom jazdnom pruhu. Podľa potreby bude koordinovaný pomocou prenosnej svetelnej signalizácie.

„Po dokončení stavebných prác budeme mať opravený úsek od Krajinského mosta až po hranicu kraja. Nový povrch zmodernizovanej cesty znesie väčšiu záťaž. Bude tiež bezpečnejšia pre motoristov aj cyklistov napríklad vďaka novým zvodidlám a odvodneniu. Zásadným a dlhodobým prínosom bude predovšetkým stabilizácia svahov nad cestou,“ avizoval župan Viskupič.

Pôjde o rozsiahlu rekonštrukciu. Bude vybudovaných deväť gabiónových múrov a dva mikropilótové železobetónové prahy na zaistenie stability násypov cesty a svahov. Konštrukcia múru pozostáva z drôtovo-kamenných košov, ktoré budú do zemného telesa kotvené tuhou geomrežou.

Verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela sa zúčastnilo až 14 uchádzačov z celého Slovenska. Oproti predpokladu sa cena  modernizačných prác od križovatky ciest II/449 a II/507 v intraviláne obce Banka až po horský priechod Havran podarilo transparentnou súťažou znížiť o polovicu na 2,2 mil. eur.

Zdroj: Tlačová správa – TTSK

REKLAMA