Úvod Aktuality Cenu primátora si tento rok zrejme odnesie i niekto z miestnych filantropov

Cenu primátora si tento rok zrejme odnesie i niekto z miestnych filantropov

REKLAMA

Ceny primátora mesta Piešťany budú mať tento rok jednu novinku, na návrh poslanca Matúša Kromholca pravdepodobne pribudne nová kategória s názvom „Filantrop roka“ Sims 4 Hair. Radnica by po schválení materiálu Mestským zastupiteľstvom mala oceniť ľudomilov, ktorí dobrovoľne prispeli k rozvoju mesta. Ceny boli doteraz udeľované za aktivity v oblasti kultúry a v oblastiach sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej i v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia Free spss Hangul edition. Oceňovanie by sa podľa nového návrhu malo uskutočniť v neskoršom termíne, po novom to bude niekedy v priebehu mesiacov marec až jún.pic-60

„Filantrop roka je odpoveď na dlhodobé nezištné podporovanie a organizovanie aktivít zo strany jednotlivcov, podnikateľov a občianskych združení 웹윤고딕 130 다운로드. Cieľom je motivovať a ukázať, že si mesto skutočne váži akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti. Filantropov máme v meste viac ako dosť,“ uviedol k svojej iniciatíve Matúš Kromholc movie Lion.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Udeľovanie ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej má za cieľ spoločensky, morálne i finančne oceniť významné počiny, aktivity, realizáciu podujatí, činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov right base. Udeľovanie ceny sleduje i ďalšiu motiváciu realizátorov tak, aby rozvoj aktivít v navrhovanej oblasti priniesol ešte väčšiu mnohorakosť druhov, prípadne foriem činnosti. Návrhy na ocenenia budú môcť predkladať občania s trvalým pobytom na území mesta a inštitúcie, ktoré majú sídlo na území mesta na základe oznamu zverejneného v tlači a na stránke www.piestany.sk Kakao Mobile.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA