Úvod Aktuality Budú pri poliklinike nové kúpele?

Budú pri poliklinike nové kúpele?

REKLAMA
Mlyny
Neoreal Nicco

Rodina Zemekovcov, ktorá stojí za zámerom výstavby akvaparku pri poliklinike, pred tromi rokmi na tlačovej konferencii s primátorom Milošom Tamajkom informovala o svojich plánoch. Odznela vtedy informácia, že ak sa podarí vyriešiť stavebné povolenia a legislatívne kroky potrebné k čerpaniu termálnej vody, mohol by stáť do dvanástich mesiacov. Uplynuli tri roky a spoločnosť Z – group a. s., ktorá patrí do portfólia rodiny Zemekovcov, požiadala o vyjadrenia k zámeru Novostavby termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany. Okresný úrad v Piešťanoch následne začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Aktuálne sa tak k zámeru môže vyjadriť aj verejnosť.

Podľa včera (16.5.) zverejneného zámeru pre zisťovacie konanie spoločnosť mieni na pozemkoch pri poliklinike o výmere 62 430 m2 vybudovať Therme park – areál s vnútornými a vonkajšími bazénmi, wellness hotelom a vonkajším 50 m plaveckým bazénom. Navrhnuté sú dva štvorpodlažné čiastočne podpivničené objekty, jeden objekt vnútorných bazénov pre zimnú i letnú prevádzku a druhý wellness hotel s vlastným termálnym bazénom.

REKLAMA
Le Griffon

V zverejnenom dokumente sa nehovorí o akvaparku, ale o termálnom parku. Keď sa pozorný čitateľ pozrie lepšie na zverejnené štúdie v roku 2015 už na nich bolo napísané „Návrh termálního koupalište Piešťany.“ 

Štúdia z roku 2015

Výstavba sa predpokladá v dvoch etapách, najskôr bazénovej časti, potom hotelovej. Veľkosť podlahovej plochy má byť cez 31- tisíc metrov štvorcových. Vnútorných bazénov má byť 9 plus dva vo wellness časti a vonkajšie majú byť štyri. Pre realizáciu navrhovaných zámerov má byť k dispozícii 498 parkovacích miest, z toho 22 pre zdravotne postihnutých. Wellness hotel predpokladá kapacitu 100 až 150 lôžok vrátane apartmánov. Plánovaná kapacita thermal parku je 1000  návštevníkov v zimnom období, 2200 v letnom za deň. 

Dokončenie prvej etapy v zmysle predloženého zámeru odhaduje investor na apríl 2020 a druhú plánuje dokončiť do novembra 2022. 

Zdrojom termálne vody má byť geotermálny vrt GTP – 1, ktorý spoločnosť realizovala a zachytil termálnu vodu z tektonických jednotiek tatrika a fatrika vodu „piešťanského typu“, ktorá je identická s vodami prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch. Využiteľné množstvo vody stanovené po skúškach je podľa zámeru 1,5 l/s, pričom jej teplota je 61,4 stupňa Celzia.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

-th- Zdroj: Zisťovacie konanie Novostavba termálneho bazéna a hotela Thermae Park Piešťany Vizualizácie: Z-group

REKLAMA