Úvod Aktuality Budú pri poliklinike nové kúpele?

Budú pri poliklinike nové kúpele?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Rodina Zemekovcov, ktorá stojí za zámerom výstavby akvaparku pri poliklinike, pred tromi rokmi na tlačovej konferencii s primátorom Milošom Tamajkom informovala o svojich plánoch 오토캐드 2012 한글판 다운로드. Odznela vtedy informácia, že ak sa podarí vyriešiť stavebné povolenia a legislatívne kroky potrebné k čerpaniu termálnej vody, mohol by stáť do dvanástich mesiacov Download The cruel angel Teze. Uplynuli tri roky a spoločnosť Z – group a. s., ktorá patrí do portfólia rodiny Zemekovcov, požiadala o vyjadrenia k zámeru Novostavby termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany day day. Okresný úrad v Piešťanoch následne začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Aktuálne sa tak k zámeru môže vyjadriť aj verejnosť 고독한 미식가 시즌5 다운로드.

Podľa včera (16.5.) zverejneného zámeru pre zisťovacie konanie spoločnosť mieni na pozemkoch pri poliklinike o výmere 62 430 m2 vybudovať Therme park – areál s vnútornými a vonkajšími bazénmi, wellness hotelom a vonkajším 50 m plaveckým bazénom Mid 24 o'clock download. Navrhnuté sú dva štvorpodlažné čiastočne podpivničené objekty, jeden objekt vnútorných bazénov pre zimnú i letnú prevádzku a druhý wellness hotel s vlastným termálnym bazénom Office365 Excel Download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V zverejnenom dokumente sa nehovorí o akvaparku, ale o termálnom parku 큐라 프로그램 다운로드. Keď sa pozorný čitateľ pozrie lepšie na zverejnené štúdie v roku 2015 už na nich bolo napísané „Návrh termálního koupalište Piešťany.“ 

Štúdia z roku 2015

Výstavba sa predpokladá v dvoch etapách, najskôr bazénovej časti, potom hotelovej cj 서체. Veľkosť podlahovej plochy má byť cez 31- tisíc metrov štvorcových. Vnútorných bazénov má byť 9 plus dva vo wellness časti a vonkajšie majú byť štyri 생활코딩 동영상 다운로드. Pre realizáciu navrhovaných zámerov má byť k dispozícii 498 parkovacích miest, z toho 22 pre zdravotne postihnutých. Wellness hotel predpokladá kapacitu 100 až 150 lôžok vrátane apartmánov 마인크래프트 pc 최신버전 다운로드. Plánovaná kapacita thermal parku je 1000  návštevníkov v zimnom období, 2200 v letnom za deň. 

Dokončenie prvej etapy v zmysle predloženého zámeru odhaduje investor na apríl 2020 a druhú plánuje dokončiť do novembra 2022. 

Zdrojom termálne vody má byť geotermálny vrt GTP – 1, ktorý spoločnosť realizovala a zachytil termálnu vodu z tektonických jednotiek tatrika a fatrika vodu „piešťanského typu“, ktorá je identická s vodami prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch. Využiteľné množstvo vody stanovené po skúškach je podľa zámeru 1,5 l/s, pričom jej teplota je 61,4 stupňa Celzia.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

-th- Zdroj: Zisťovacie konanie Novostavba termálneho bazéna a hotela Thermae Park Piešťany Vizualizácie: Z-group

REKLAMA