Connect with us

Aktuality

Angličtina a deti predškolského veku

Published

on

Reklama

Celosvetovo uznávaným a najrozšírenejším jazykom sveta je angličtina. Používa sa v každej sfére života a je vlastne jazykom komunikácie a dorozumievania sa na celej zemi. V dnešnom modernom svete je anglický jazyk priam nevyhnutnosťou, avšak na Slovensku je jeho znalosť stále nedostatočná.

Nové programové vyhlásenie školstva obsahuje návrh, a to – povinnú angličtinu na základných školách už od prvého ročníka. Cieľom je, aby končiaci deviataci už ovládali anglický jazyk. Na základe toho je najlepšie oboznámiť deti s anglickým jazykom ešte pred nástupom do škôl. Najvhodnejší čas na osvojenie si cudzieho jazyka je obdobie, keď [singlepic id=7911 w=320 h=240 float=right]sa dieťa začína učiť svoj materinský jazyk. Deti tohto veku sú schopné spontánne si zapamätať jednotlivé slová i jednoduché gramatické konštrukcie oveľa jednoduchšie ako staršie deti, či dospelí. Za deň sa v priemere naučia až 15 anglických slov. Takže nielen, že si veľmi rýchlo osvoja cudzí jazyk, ale zároveň si aj rozvíjajú mozgovú kapacitu a schopnosť vzdelávať sa. Rozvíjajú si a časom zdokonaľujú jednotlivé zručnosti, ktoré im v budúcnosti budú nápomocné pri objavovaní svojho talentu, či záujmov. Dôležitým faktorom efektívnosti jazyka v tomto veku je aj veľkosť skupiny detí. Najoptimálnejší počet v skupine je 5-6 detí. V takejto veľkej skupine sú deti schopné udržať pozornosť pri učení a byť v neustálom kontakte s učiteľkou. Podstatný je aj proces opakovania už naučeného a to nielen týždenne ale denne. Vyučovací proces by mal trvať cca 20 minút na to, aby deti dokázali dávať pozor a sústredili sa. Obdobie predškolského veku je obdobím hier a práve preto je hra najefektívnejšia forma výučby anglického jazyka. Deti vďaka nej veľmi rýchlo pochopia jednotlivé slovné a gramatické konštrukcie, ktoré vo vyučovacom procese nadväzujú na materinský jazyk a činnosti. K osvojovaniu anglického jazyka touto formou slúži spievanie anglických piesni, tanec, kreslenie, počúvanie, opakovanie a veľa ďalších hravých aktivít.

Reklama

Prepojenie cudzieho a materinského jazyka, čiže bilingválna väzba, je tým najefektívnejším spôsobom, ako naučiť naše deti myslieť a hovoriť oboma jazykmi, dáva im veľké možnosti do budúcnosti, tak ako v pracovnej, tak aj v súkromnej sfére a v konečnom dôsledku z nich vyformuje plnohodnotných a schopných jedincov žiť a prebíjať sa v tomto svete.

Autor: Mgr. Veronika Ručkayová – 1.Bilingválna Súkromná Materská škôlka Piešťany

Reklama

Populárne články