Connect with us

Aktuality

Aktívna jeseň života

Published

on

Reklama

V Dome umenia sa 27. októbra pri príležitosti Mesiaca úcty k starším stretli piešťanskí seniori. Mestský úrad sem na kultúrny program a pohostenie každoročne pozýva jubilantov – 75, 80, 85 a viacročných. Tentoraz sa ich zišli asi tri stovky, z viac než 800 pozvaných. Zaspievali im Marcela Laiferová a Dušan Grúň.

[singlepic id=6347 w=320 h=240 float=left]Počet seniorov v našom meste každoročne stúpa, k 1. januáru 2010 ich bolo skoro 16 %. Štatistiky hovoria aj o tom, že čoraz zriedkavejšia je vzájomná medzigeneračná pomoc a súdržnosť v rodine. Mesiac úcty k starším je príležitostnou zamyslieť sa nad postavením seniorov v spoločnosti. Je dôležité vytvoriť im podmienky pre aktívny život, tak aby neboli vytláčaní na okraj.

Reklama

Jednou z možností, kde môžu zmysluplne tráviť svoj volný čas sú denné centrá. Rozprávali sme sa o nich s vedúcou referátu sociálny vecí MsÚ Emou Žáčkovou: „Po minuloročnej zmene zákona sa v denných centrách Svornosť a Rozmarín môžu stretávať seniori aj ich rodinní príslušníci. Je možné pripravovať podujatia pre všetky generácie, pre starkých aj ich vnukov. Čo si dôchodcovia vymyslia, to môžu urobiť.“

Často je však potrebné klientov k takýmto aktivitám vyburcovať. Zopár z nich prejavuje iniciatívu, ale bolo by lepšie, aby svoje nápady realizovali všetci. „Môžu chodiť na zájazdy, rekondičné pobyty, zbierať liečivé rastliny, vyšívať, organizovať si mikulášske, vianočné, veľkonočné večierky, oslavovať jubileá,“ vymenúva aktivity seniorov Ema Žáčková. Zatiaľ sa im však nedarí spolupracovať s mladšími generáciami: „Mohli by napríklad v dennom centre s vnukmi vyrábať šarkanov a potom ich spolu púšťať,“ dodáva.

Reklama

[singlepic id=6346 w=320 h=240 float=right]Pán Ernest, jeden z aktívnych seniorov nám k tomu povedal: „Som činný v Štefánikovej spoločnosti a zúčastňujem sa každého kultúrneho podujatia. To všetko mi dovoľuje výnimočné zdravie.“

Tento čerstvý deväťdesiatnik by mohol byť príkladom aj pre ostatných.

[nggallery id=244]

Autor: nc Foto: nc

Populárne články