Úvod Aktuality Aktivity smerujúce k vybudovaniu cyklotrasy z Vrbového do Piešťan pokračujú

Aktivity smerujúce k vybudovaniu cyklotrasy z Vrbového do Piešťan pokračujú

REKLAMA
Esesko

Aktivity, ktoré vyvíjajú mestá a obce na území samospráv, kde by sa mala realizovať výstavba cyklotrasy z Vrbového cez Trebatice a Krakovany do Piešťan pokračujú 신세계 앱 다운로드. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zamietol koncom januára žiadosť o zapísanie železničnej trate Piešťany – Vrbové medzi národné kultúrne pamiatky. Najdôležitejším krokom k samotnej realizácii bude podľa slov starostu obce Trebatice Juraja Vala zabezpečenie prevodu železnice do vlastníctva miest a obcí na území, na ktorých sa nachádza 윈도우 putty 다운로드. Financovanie výstavby cyklotrasy má byť zabezpečené z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, teda zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 강철 서신 다운로드.

DSCF0561

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Potom ako Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nezapísal železnicu medzi národné kultúrne pamiatky, prebehli viaceré rokovania na Trnavskom samosprávnom kraji na úrovni starostov a riaditeľa sekcie Regionálneho rozvoja TTSK nuke 10 다운로드. Cieľom rokovaní bolo získať informácie o možnej súčinnosti TTSK pri prevode železnice do vlastníctva TTSK, respektíve miest a obcí, ako aj o možnosti financovania výstavby cyklotrasy z IROP-ky, keďže finančné prostriedky z toho operačného programu pôjdu práve cez túto sekciu TTSK 김약국의 딸들 책 다운로드. Jej riaditeľ Marek Turanský vyjadril názor, že táto cyklotrasa by mohla byť vzorovým modelom oprávnenosti financovania výstavby z Integrovaného regionálneho operačného programu, keďže spĺňa všetky základné požiadavky (bezpečná, ekologická doprava za prácou) Men's Worship Camp 2018. Takže, pokiaľ by sme boli v čase výzvy pripravení, je stanovený vysoký predpoklad financovateľnosti projektu,“ napísal nám o posune v projekte cyklotrasy starosta obce Trebatice Juraj Valo 엔비디아 지포스 다운로드.

Podľa informácií ministerstva dopravy z októbra minulého roku je celková hodnota majetku trate 2 343 051 eur, z ktorej 1 868 051 eur je hodnota pozemkov egov 파일 다운로드. Ministerstvo dopravy posielalo Mestu Piešťany informáciu, aké by boli náklady na prípadné znesenie, teda odstránenie trate. Cena odhadovaná štátnymi orgánmi je 401 500 eur Lineage Pack. Štúdia realizovateľnosti, ktorá bola vypracovaná vlani pre mestá a obce spoločnosťou Pro Via hovorí, že odstránenie trate by nestálo ani 200-tisíc Unwritten tube downloads. Toto číslo železničiari spochybňujú.

Obce Trebatice a Krakovany realizovali vstup do Klastra cestovného ruchu Trnavského samosprávneho kraja. O tejto možnosti uvažuje podľa vyjadrenia Juraja Vala i Mesto Vrbové, mesto Piešťany má zastúpenie prostredníctvom Rezortu Piešťany. Klaster cestovného ruchu vyvíja aktivity v oblasti cestovného ruchu, ktoré súvisia s rozvojom využitia potenciálu kraja vo vzťahu k návštevníkom, ale aj obyvateľom regiónu.

-lt/Foto: archív-

REKLAMA