Connect with us

Samospráva

Mestský park prejde postupnou obnovou

Published

on

Reklama
Reklama

Zmeny sú realizované na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo pred dvoma rokmi. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je v procese prípravy. Stavebný úrad obce Banka už vydal rozhodnutie o využití územia.

MP 04-03-14 108026

V rámci prípravy má prísť k búraniu spevnených plôch, odstráneniu kovových konštrukcií, vybraných lavičiek aj pergol. Naplánovaná je aj zmena trasovania niektorých chodníkov. Návštevníci parku by po dokončení obnovy mali využívať nový mobiliár. Okrem lavičiek a košov to budú aj lehátka, pingpongové stoly, pitné fontány a informačné tabule.

V priestore existujúcich ihrísk sú navrhnuté volejbalové ihrisko s tartanovým povrchom a hokejbalové ihrisko z asfaltového betónu vhodné aj na streetball.

Reklama

REKLAMA:

Monitoring_dirofilaria_pes

Podľa autoriek víťazného návrhu, je v rámci obnovy parku komplexne riešená sadovnícka koncepcia. „Zahrňuje ošetrovanie existujúcich stromov a asanáciu vybraných drevín nevyhovujúcich z hľadiska zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti alebo nového kompozičného usporiadania,“ píšu Klára Nepustilová a Eva Teplická v článku zverejnenom na web stránke mesta. Obnova podľa nich zahŕňa novú výsadbu stromov, kríkov aj bylín, ktoré majú vniesť do parku dynamiku, detail a farebnosť. Hlavná promenádová alej vedúca od Kursalonu k fontáne má byť doplnená o výsadbu nenáročných trvaliek.

V uplynulých týždňoch prebiehalo ošetrovanie stromov, odstraňovanie nevhodných drevín z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti a zlého zdravotného stavu. Nová výsadba je naplánovaná na jeseň tohto roku alebo na jar budúceho.

Text a foto: Martin Palkovič

Populárne články