Úvod Samospráva Mestský park prejde postupnou obnovou

Mestský park prejde postupnou obnovou

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Zmeny sú realizované na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo pred dvoma rokmi virtual audio cable 다운로드. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je v procese prípravy. Stavebný úrad obce Banka už vydal rozhodnutie o využití územia.

MP 04-03-14 108026

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V rámci prípravy má prísť k búraniu spevnených plôch, odstráneniu kovových konštrukcií, vybraných lavičiek aj pergol 사물의 비밀 다운로드. Naplánovaná je aj zmena trasovania niektorých chodníkov. Návštevníci parku by po dokončení obnovy mali využívať nový mobiliár. Okrem lavičiek a košov to budú aj lehátka, pingpongové stoly, pitné fontány a informačné tabule 타짜맞고 다운로드.

V priestore existujúcich ihrísk sú navrhnuté volejbalové ihrisko s tartanovým povrchom a hokejbalové ihrisko z asfaltového betónu vhodné aj na streetball 페인터 10 다운로드.

REKLAMA:

Monitoring_dirofilaria_pes

Podľa autoriek víťazného návrhu, je v rámci obnovy parku komplexne riešená sadovnícka koncepcia Moyamo. „Zahrňuje ošetrovanie existujúcich stromov a asanáciu vybraných drevín nevyhovujúcich z hľadiska zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti alebo nového kompozičného usporiadania,“ píšu Klára Nepustilová a Eva Teplická v článku zverejnenom na web stránke mesta 카카오톡 데스크탑 다운로드. Obnova podľa nich zahŕňa novú výsadbu stromov, kríkov aj bylín, ktoré majú vniesť do parku dynamiku, detail a farebnosť. Hlavná promenádová alej vedúca od Kursalonu k fontáne má byť doplnená o výsadbu nenáročných trvaliek 국악방송 다운로드.

V uplynulých týždňoch prebiehalo ošetrovanie stromov, odstraňovanie nevhodných drevín z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti a zlého zdravotného stavu 미션 디럭스 바이블 다운로드. Nová výsadba je naplánovaná na jeseň tohto roku alebo na jar budúceho.

Text a foto: Martin Palkovič

REKLAMA