Úvod Reklama Nie je škôlka, ako škôlka

Nie je škôlka, ako škôlka

REKLAMA
Mlyny

Február bol nielen posledným zimným mesiacom v roku, ale zároveň aj obdobím, kedy rodičia zapisovali svoje ratolesti do materských škôl. Veľa rodičov si kládlo otázku, do ktorej škôlky svoje dieťa zapísať. Hlavne, aké najdôležitejšie kritériá zvoliť.

Určite je dôležité, aby umiestnenie škôlky vyhovovalo čo sa týka dopravy k nej. Možno zohráva rolu aj to, či v danej škôlke má dieťa aj moja kamarátka. Alebo čas prevádzky … Pre mňa bolo a vždy bude dôležité to, čo škôlka ponúka. Koľko detí je v triede, aké aktivity ponúka škôlka a hlavne ako sa deťom v škôlke venujú učiteľky … o toto sa snažíme i my. A s týmto úmyslom sme zriadili bilingválnu materskú školu v Piešťanoch.

Už trojročné deti majú veľký záujem o okolitý svet, spoznávajú radi nové veci, učia sa im. V našej materskej škole ponúkame deťom nielen individuálny prístup v triedach s maximálnym počtom 12 detí, ale aj stálu pomoc a poradenstvo školského psychológa. Činnosti v oblasti cudzieho jazyka – angličtina, uskutočňujeme hravou formou, ktorá deti nesmierne baví. Lásku k športu a pohybovým aktivitám rozvíjame najmä orientáciou na golf, tenis a plávanie. Ostatný čas je vyplnený podľa výchovno-vzdelávacieho prístupu (ISCED 0) a potrieb detí.

Prečo o tom píšem? Chcem ponúknuť mamičkám a oteckom možnosť dať ich dieťa do našej škôlky. Ešte máme voľnú kapacitu. Teda: DAJTE DEŤOM VIAC !

Viola Boledovičová, riaditeľka 1.BSMš Piešťany

Foto: 1BSMš Piešťany

REKLAMA