Úvod História Pamätihodnosti mesta: Amfiteáter

Pamätihodnosti mesta: Amfiteáter

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Amfiteáter, nachádzajúci sa v Sade Andreja Kmeťa patrí ako jeden zo 69 objektov k nehnuteľným pamätihodnostiam mesta. Do zoznamu sa nedostal náhodou, pretože toto letné prírodné divadlo v Mestskom parku slúžilo dlhé roky najrôznejším kultúrnym podujatiam a spestreniu života obyvateľov Windows 98 se download. Dnes priestor postupne chátra a v uplynulých rokoch bol párkrát využitý len na príležitostné podujatia ako napríklad premietania počas festivalu Cinematik, cvičenie jógy, krst knihy alebo vankúšovú vojnu. 

557469_690848480944409_334283572_n

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Stavbu s funkcionalistickým výrazom dokončili v roku 1959 a návrh vytvorili Michal Maximilián Scheer a Jaroslav Rajchl v rámci verejnej architektonickej súťaži na centrum kúpeľov v roku 1955. V amfiteátri sa konali kultúrne podujatia, vrátane koncertov klasickej hudby počas Piešťanského festivalu aj vystúpení populárnych spevákov Black Desert Download. Budova poskytovala zázemie pre účinkujúcich a dômyselne riešený priestor pre publikum. Vlastníkom amfiteátra je Mesto Piešťany, ktoré sa ho v minulosti pokúšalo predať a nedávno usilovalo aj o dlhodobý prenájom na 30 rokov endless os 다운로드. Podmienky súťaže obsahovali i prípustnú funkčnú náplň amfiteátra. V prípade záumu by tam nájomca mohol zriadiť zariadenia kultúry, hygienické a občerstvovacie zariadenia, detské ihriská alebo aj vykonať malú zmenu architektúry, nenarúšajúcu charakter územia New West Organic 5.

amfiteáter (3)

Letné prírodné divadlo v Mestskom parku je na stránke mesta Piešťany opísané ako „citlivý návrh, ktorý rátal so zapojením reliktnej zelene pôvodného lužného lesa do novovytváranej architektonicky formovanej hmoty“. Jeho autormi boli Michal Maximilián Scheer a Jaroslav Rajchl. Prvý menovaný okrem iného postavil viaceré významné budovy v Žiline – Finančný palác, Nitre – Párovce a Ružomberku – komplex Slovenských papierní. Po skončení druhej svetovej vojny vytváral pre mesto Piešťany Smerný územný plán, ktorý bol v platnosti až do roku 1973 call of duty2 다운로드. Okrem toho realizoval v meste aj stavbu rodinného domu a Piešťany v roku 1984 pripravili veľkú výstavu jeho diela, pri ktorej mu udelili pamätnú medailu 택시5 자막 다운로드.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, A.B.Piešťany, teraz.sk/Foto: lt/Piešťany History-

REKLAMA