Connect with us

Aktuality

Úrady menia stránkové hodiny

Published

on

Reklama
Reklama

Zmeny stránkových hodín sa týkajú úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných aj daňových úradov a dopravných inšpektorátov. Stále platí, že sú otvorené čiastočne, na tri hodiny denne, avšak v stredu budú prijímať podania popoludní od jednej do štvrtej. Opatrenia platia až do odvolania. Zároveň všetky pracoviská vyzývajú občanov, aby z dôvodu ochrany seba aj iných vybavovali osobne len tie najnutnejšie záležitosti. Mestský úrad je pre verejnosť zatvorený od 12. marca. Ľudia môžu využiť len elektronickú alebo telefonickú komunikáciu s pracovníkmi.

Nové hodiny pre klientov platia od 1. apríla. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady podateľne klientskych centier, oddelenia dokladov a dopravných inšpektorátov okresných úradov sú teda do odvolania otvorené nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00
Utorok 8:00 – 11:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 11:00
Piatok 8:00 – 11:00

 

Do priestorov úradov práce je zakázaný vstup rodičov s deťmi okrem nevyhnutných prípadov. Žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie  na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID-19 odporúčajú tiež podať poštou alebo e-mailom.

Reklama

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodu ich neplatnosti či straty. Iných klientov do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu nevpustia. 

Všetky úrady žiadajú občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby. Ak musia doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo podateľne.

Mestský úrad mesta Piešťany je od 13. marca až do odvolania pre verejnosť uzavretý vrátane klientskeho centra, podateľne a pokladne. Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú v pravidelnom režime a služby občanom poskytujú telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov. Na budove MsÚ (pri schodisku)  je zriadená schránka na vkladanie dokumentácie.

Platby v pokladni sú pozastavené. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený a zaplatiť sa dajú len elektronicky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach jednotlivých úradov.

-red-, Ilustr. foto: archív, PIC Piešťany, zdroje: www.upsvr.gov.sk, www.minv.sk, financnasprava.sk, piestany.sk 

Populárne články