Úvod Aktuality Záchranárska ulička už je zákonnou povinnosťou

Záchranárska ulička už je zákonnou povinnosťou

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ulička pre záchranárske vozidlá bola doteraz len nepísaným pravidlom. Od 1. apríla je zákonnou povinnosťou. Aj v súčasnej hektickej dobe môže pomôcť zachraňovať životy 귀를 기울이면 다운로드.

Podľa litery zákona pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom Download Captain Marvel smi.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky 맥용 프리미어 다운로드. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla s právom prednostnej jazdy, alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané,“ upresňuje zákonná norma 위닝2013 다운로드.

Zneužitie záchranárskej uličky je považované za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky s možnou sankciou do 300 eur a zákazom činnosti do 2 rokov. 

„Vodiči pamätajte, že každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy pomoc bude potrebovať čo najskôr 고인체 폰트 다운로드. Včasným vytvorením záchrannej uličky zvýšime šance na prežitie tých, ktorí by sa pri nehode ťažko zranili a včasným odstránením následkov nehody sa zároveň skráti čas sprejazdnenia diaľnice,“ vyzývajú predstavitelia Policajného zboru Slovenskej republiky.

-red- Zdroj: Polícia SR

REKLAMA