Connect with us

Komunálne voľby 2010

Michael Pfeiffer

Published

on

Reklama
Reklama

Michael Pfeiffer, 32 rokov

disponent/plánovač výroby, Sloboda a Solidarita

volebný obvod 1, kandidát číslo 9

[singlepic id=7106 w=320 h=240 float=right]Na poslanca mestského zastupiteľstva kandidujem, pretože ponúkam svoje čerstvé inovatívne názory a nápady, ako zlepšiť bežný život občanov, obyvateľov a aktívnych ľudí činiacich sa v kultúrnej, športovej či podnikateľskej sfére. Nezaťažený politickou minulosťou a politickými, či lobistickými tlakmi sa chcem aktívne zúčastniť na transformácii nášho mesta, na mesto 21. storočia ako v jeho životnom štýle tak aj vo väčšej transparentnosti jeho chodu.

Reklama

Využijem všetky dostupné možnosti poslanca MsZ k prijatiu takých protikorupčných opatrení, aby mesto:

1. ZVEREJŇOVALO informácie o:

– priebehu a výsledku verejných obchodných súťaží

– hospodárení všetkých mestských podnikov

– výberových konaniach na pracovnú pozíciu v rámci MsÚ a MP a výberové konania sprístupniť verejnosti

2. ZAVIEDLO:

– rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov

– elektronickú aukciu pri predaji a prenájme majetku mesta

– elektronickú evidenciu žiadostí o mestské byty a miesta v sociálnych zariadeniach

KOMUNIKÁCIA:

– určiť pravidlá umožňujúce občanovi vystúpiť na zasadnutí MsZ

– zriadiť a viesť diskusné fórum primátora a poslancov MsZ s občanmi

NASTAL ČAS, ABY DOŠLO K ZMENE TVÁRÍ V NAŠEJ REGIONÁLNEJ POLITIKE

Piešťany aby boli lepšie, krajšie a bezpečné, potrebujú nové nápady, nové sily a veľa energie.

Populárne články