Úvod Komunálne voľby 2010 Norbert Škorvaga

Norbert Škorvaga

REKLAMA

Norbert Škorvaga, 35 rokov

vedúci tímu zákazníckej podpory, Sloboda a Solidarita

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Knebl
Buenos pizza  burger

volebný obvod 4, kandidát číslo 18

[singlepic id=7105 w=320 h=240 float=right]Mojim cieľom je zabezpečiť, aby nakladanie s mestským majetkom nebolo pokladané za tajnú informáciu, aby každý mohol nahliadnuť do plánovaných pohybov s nim 강철 서신 다운로드. Podporím povinné zverejnenie všetkých zákaziek mesta a mestských organizácií.

Na zjednodušenie komunikácie občana s mestom a mestským zastupiteľstvom plánujem v plnej miere využiť internet, napríklad aj zriadením elektronickej podateľne, zriadením elektronického vedenia žiadostí občanov s možnosťou zistenia ich stavu, vytvorenie miesta na podnety od občanov s povinnosťou odpovedať úradníkovi, ktorý je za danú vec zodpovedný nuke 10 다운로드.

Rozvoj kultúry je pre Piešťany dôležitý a preto mesto musí podporovať kultúru v širokom rozsahu. Udržanie pravidelných kultúrnych podujatí musí byť rovnako dôležité, ako podpora nových akcií 김약국의 딸들 책 다운로드.

V oblasti športu je potrebné podporiť nielen najlepších športovcov Piešťan – je potrebné zapojiť deti a mládež, umožniť im športovo vyrásť v našom meste Men's Worship Camp 2018. Preto považujem spoluprácu mesta so školami všetkých stupňov, mládežníckymi a športovými organizáciami za dôležitú.

Na zvyšovanie životnej úrovne v Piešťanoch je treba využívať fondy EÚ v plnej miere, a preto chcem dohliadnuť na to, aby sa žiadna možnosť nepremárnila 엔비디아 지포스 다운로드. Podporím vstup takých investícií do Piešťan, ktoré zlepšia život obyvateľov Piešťan ako aj jeho návštevníkov.

Sloboda každého jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého, preto je v záujme každého dodržiavanie pravidiel egov 파일 다운로드. Na kontrolu dodržiavania pravidiel a zjednanie nápravy má mesto mestskú políciu, ktorá nemôže byť len pasívnym štatistom. Piešťany musia byť mestom, kde sa dá ísť po chodníku bez vyhýbania sa zaparkovaným autám, kde nikto nemá strach ísť v noci po ulici a kde nedostanete defekt z rozbitého pohára po víkendovej noci Lineage Pack.

REKLAMA