Úvod Bleskovky Mesto bude opäť rozdeľovať dotácie

Mesto bude opäť rozdeľovať dotácie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V rámci dotačnej výzvy Mesta Piešťany, ktorá bola zverejnená v aktuálnom roku, nedošlo v niektorých kapitolách k vyčerpaniu všetkých finančných prostriedkov 신의퀴즈 시즌3 다운로드. Samospráva preto vyhlasuje druhé kolo výzvy pre záujemcov o poskytnutie dotácie.

Záujemcovia sa môžu hlásiť v kategóriach Rozvoj školstva a vzdelávania, Aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky a Aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Office. Pre školstvo zostalo ešte k dispozícii 500 eur, pre životné prostredie 1000 a najviac, takmer 5000 eur, je k dispozícii na projekty regionálneho rozvoja wget.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Formulár žiadosti o dotáciu nájdete na stránke Mesta Piešťany I'm oking Lee Chang-hui. Spolu ďalšími požadovanými náležitosťami ho treba doručiť na adresu Mestský úrad, Nám 피구왕 통키 게임 다운로드. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 16. augusta 2019. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi 초속 5cm 다운로드.

-red-

REKLAMA