Úvod Novinky Šport Quo Vadis

Šport Quo Vadis

REKLAMA
Esesko

Piešťany budú nadchádzajúci týždeň hostiť konferenciu Šport Quo Vadis. Vo štvrtok 27. septembra sa v hoteli Park stretnú odborníci z viacerých oblastí od športu, cez právo až po fyzioterapiu a psychológiu, aby hľadali odpovede na otázku stanovenú v názve 젠 메이트 다운로드. Organizátorom konferencie je Asociácia športových klubov Piešťany s odborným partnerom Učenou právnickou spoločnosťou, pod odborným dohľadom Jána Filca website.

„Šport možno vnímať ako integrálnu súčasť každej vyspelej spoločnosti – je tomu tak aj u nás 1987 free download? Existuje veľa definícií vyjadrujúcich podstatu a význam slova ŠPORT. Ide o fyzickú aktivitu alebo zručnosť, ktorej snaha je rekreovať. V zásade je jedno, či už pre rôzne súťaže, vlastné potešenie, pre dosiahnutie osobného zlepšenia sa, prípadne vývoja zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu cieľov a zámerov 윈도우 10 아이튠즈 다운로드. Jedno je však isté, dnešná doba sa zmenila a aktívne trávenie voľného času sa stáva čoraz aktuálnejšou témou,“ píšu organizátori v predslove ku konferencii 멜론 차트 top 100 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Z hľadiska dôležitosti aspektov pohybu, zdravého fyzického a psychického vývoja našich detí je veľmi dôležitý mládežnícky šport, a to je jedno, či sa jedná o rekreačný, amatérsky alebo o šport na profesionálnej úrovni usim. Pre nastavenie správneho prístupu a konceptu rozvoja športu je dôležité diskutovať súčasne o viacerých vzájomne prepojených témach. Ako každá iná činnosť, aj šport si vyžaduje pravidlá 유니클로 화면보호기 다운로드. Na tento účel vyšiel Zákon o športe, ktorý nám bližšie na konferencii predstaví jeho spoluautor Peter Sepeši,“ pozýva na akciu Peter Bohuš, prezident AŠK PN Nero BurningRom 7 download.

Dôležitú úlohu v oblasti pohybu zohráva školský systém SR a jeho štátny vzdelávací program Sudden Strike 2. Aké sú možnosti zvyšovania záujmu žiakov o šport na základných školách, bude predmetom príspevku Mariana Majzlíka, predsedu Slovenskej asociácie športu na školách. Zmeny, ktoré nastali v spoločnosti, je potrebné nielen zaznamenať, ale aj správne reagovať na ich ďalší vývoj 새벽 기도 음악 다운로드. Významný športový odborník, bývalý športovec, úspešný hokejový tréner Ján Filc  predstaví svoj pohľad na prácu trénera s deťmi milénia.

„Šport robíme preto, aby sme boli vitálni, šťastní a hlavne zdraví. S pohybom však niekedy prichádzajú aj zranenia. Cieľom prednášky Dávida Líšku, fyzioterapeuta VŠC Dukla Banská Bystrica, osobného fyzioterapeuta Mateja Tótha, je rozobrať patogenézu a hlavne preventívne cvičenia pred závažným poranením pohybového aparátu u dospievajúcej populácie športovcov. Ako rodičia, tréneri a klubová kultúra ovplyvňujú psychiku športovca, nám predstaví svojím príspevkom Peter Kuračka, športový psychológ, mentálny tréner a kouč,“ predstavuje prednášajúcich P. Bohuš. 

Význam školských športových súťaží pre získavanie detí k pravidelnému športovaniu, vyhľadávanie talentov a zvyšovanie ich športového majstrovstva bude predmetom prednášky Antona Javorku, čestného predsedu Slovenskej asociácie športu na školách a čestného člena Slovenského olympijského výboru.

Organizátori pozývajú všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac nielen o športe. Detailný program, ktorý sa bude odohrávať vo forme prednášok, diskusného fóra a  neformálnych diskusií so začiatkom o 13:30 h nájdete tu.  Prihlásiť sa môžete cez formulár, vstup je bezplatný.

-red-

REKLAMA