Connect with us

Samospráva

Poslanci sa “pochytili” pre plat primátora

Published

on

Reklama
Reklama

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoleného v novembrových voľbách sa uskutočnilo 17. decembra v KSC Fontána. Slávnostnú atmosféru, ktorú navodil spevácky zbor Coro Laudamus interpretáciou štátnej hymny, vystriedala ťažko čitateľná politická realita. Napätie vyvolal predovšetkým plat primátora.

[singlepic id=8507 w=320 h=240 float=left]Na úvod informoval predseda Mestskej volebnej komisie Dalibor Kuciaň prítomných o výsledkoch volieb. Nasledovalo zloženie sľubu primátora a poslancov. Ján Ranostaj, ktorý sa ustanovujúceho zasadnutia nemohol zúčastniť, zloží sľub na najbližšom zastupiteľstve.

Poslanci najprv poverili Miloša Tamajku právom zvolať a viesť MsZ v prípade, ak primátor alebo jeho zástupca nezvolá zasadnutie MsZ, alebo ak primátor alebo jeho zástupca nie je prítomný, alebo odmietne viesť zvolané MsZ. V tomto aj v ostatných bodoch programu prebiehalo hlasovanie aklamačne – zdvihnutím ruky.

[singlepic id=8508 w=320 h=240 float=left]V ďalšom bode poslanci zvolili členov Mestskej rady mesta Piešťany, konkrétne Jozefa Beňačku (NEKA), Máriu Beňovú (SMER-SD), Juraja Brnu (NEKA), Martina Cifru (NEKA), Evu Kollárikovú (SMER-SD), Miloša Tamajku (SMER-SD). Siedmym členom rady je podľa zákona viceprimátor Timotej Miština (KDH).

Reklama

Komisie so štyrmi zmenami, bez diskusie o konflikte záujmov

Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva prebehla aj voľba predsedov a členov mestských komisií. Debatu o konflikte záujmov a etickosti situácie, keď zamestnanci organizácií zriedených Mestom Piešťany, či už poslanci MsZ alebo “radoví“ občania, majú byť členmi, prípadne predsedami komisií, nikto z poslancov neotvoril. Oproti materiálom pripraveným pred prvým rokovaním MsZ, však boli na samotné hlasovanie predložené návrhy so štyrmi zmenami. V Komisii pre rozvoj mesta nahradil Ľubomíra Krivoklátskeho Ing. arch. Igor Bučenec, v Komisii pre ochranu životného prostredia nahradili MUDr. Mariána Urbánka a Moniku Kováčovú Mgr. Bruno Jakubec a Ing. Eva Stručková. V Komisii školstva, športu a mládeže bol pôvodne navrhnutý Bc. Martin Cifra nahradený Jaroslavom Kravárikom. Poslanci zároveň uložili mestskému úradu, aby pripravil nové návrhy štatútov komisií.

Tamajkovi sa návrh platu nepozdával, zmenu však nenavrhol

[singlepic id=8512 w=320 h=240 float=right]Najdlhšia diskusia sa týkala platu primátora. Poslankyňa Eva Kolláriková (SMER-SD) navrhla, aby bol jeho plat podľa rovnakého vzorca, aký bol použitý v doterajších dvoch volebných obdobiach – (priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve x 3,21) x 1,4 = 3345,74 €. V rozprave vystúpili poslanci Chudý (SMER-SD) a Dubovský (NEKA), ktorí však nevzniesli žiadne pozmeňujúce návrhy. Miloš Tamajka (SMER-SD) povedal, že mzda primátora by nemala byť riešená na prvom zastupiteľstve, ale až po roku jeho práce. OPRAVA: Zákon o platových pomeroch starostov a primátorov miest Metodický návod Ministerstva vnútra SR č. SVS-OKMVS2-2010/025897 hovorí, že plat primátora určia poslanci na celé 4 roky na prvom zasadnutí MsZ. Poslankyňa Babičová (SDKÚ-DS) pripomenula, že maximálna výška mzdy starostov a primátorov bude čoskoro prerokovaná aj v Národnej rade SR. Ďalej vystúpil viceprimátor Timotej Miština (KDH), ktorý povedal, že návrh nepočíta so zvyšovaním primátorovho platu, nakoľko ten istý vzorec platí už dve funkčné obdobia. Miloš Tamajka potom porovnal mzdu Rema Cicutta s niektorými primátormi slovenských miest: „Mesto Prešov – 91 000 obyvateľov, primátor Hagyari 3000 eur, Žilina – 85 000 obyvateľov, primátor Harman 3000 eur, kúpeľné mesto Bardejov má o 5 000 obyvateľov viac a jeho primátor mal v minulom volebnom období plat 2788 eur, Lučenec – 27 000 obyvateľov, plat primátora 2390 eur, čiže to je minimum, ktorú mu bolo dané.“ Poslanec Urbánek (NEKA) vystúpil s tým, že primátor sa už niekoľko rokov vzdáva odmien a mesto vykazuje veľmi dobré ekonomické výsledky.

Napriek napätiu, ktoré poslanci vyvolali relatívne dlhou rozpravou, nikto z nich nepodal žiadny pozmeňujúci návrh. Pri hlasovaní o plate primátora určeného podľa doteraz platného vzorca, bol proti iba Miloš Tamajka (SMER-SD). V súlade s ním nehlasoval žiaden člen jeho poslaneckého klubu, niektorí sa zdržali hlasovania, iní boli dokonca za. Celkovo za návrh hlasovalo 17 poslancov a šiesti sa zdržali.

Ďalej vrámci rokovania poslanci učili za sobášnu miestnosť Galériu Fontána. Sobášením poverilo zastupiteľstvo poslancov Martina Cifru, Martina Vala, Jána Šmídu a Timoteja Mištinu.

Autor: ht

[nggallery id=363]

Populárne články