Connect with us

Samospráva

Kto si zaslúži cenu primátora?

Published

on

Reklama
Reklama

Až do konca januára môžu obyvatelia Piešťan a inštitúcie, ktoré tu sídlia predkladať mestskému úradu mená nominantov na ocenenie za prínos v oblasti sociálnych vecí, kultúry, športu a životného prostredia.

[singlepic id=11289 w=320 h=240 float=right]Ceny udeľuje primátor za výnimočné aktivity v uplynulom roku. Návrhy prijíma do 31. januára. Musia obsahovať zdôvodnenie a charakteristiku osoby alebo subjektu, ktorý má cenu dostať. Ocenené aktivity alebo skutky musia byť zrealizované v roku 2011.

„Udeľovanie cien má spoločensky, morálne i finančne podporiť tých jednotlivcov i podnikateľské subjekty, ktorí v uplynulom roku 2011 výrazne prispeli k rozvoju jednej z vyššie uvedených oblastí, k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany, či k jeho reprezentácii v zahraničí. Sledujeme tým predovšetkým ich ďalšiu motiváciu, aby rozvoj občianskych aktivít prispieval k zlepšovaniu života v našom meste,“ informuje webová stránka mesta Piešťany.

Cena môže byť udelená za výnimočné aktivity v sociálnej oblasti (za charitatívnu činnosť, ochranu zdravia, pomoc v núdzi), ďalej v kultúrnej oblasti, kde sú dve kategórie – kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka (za realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií a záujmových združení) a v environmentálnej oblasti (za ochranu prírody a životného prostredia).

Reklama

Návrhy posielajte na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Na obálku je potrebné uviesť názov príslušného referátu (podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca) a heslo: „Cena primátora“.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustračné foto: T. Hudcovič

Populárne články