Connect with us

Koktail

Plodnosť nie je problém, ale dar!

Published

on

Reklama

V sobotu 6. novembra 2010 sa o 10:00 h uskutoční v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch úvodné stretnutie kurzu Ligy pár páru. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú zodpovedne plánovať svoje rodičovstvo, či už majú deti, alebo založenie rodiny ešte len chystajú. Plodnosť nie je problém, ale dar – je slogan a zároveň aj názov kurzu symptotermálnej metódy /STM/, ktorý organizuje Liga pár páru. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu prirodzeného plánovania rodičovstva a vyznať sa vo svojom vlastnom cykle. Kurz vedie odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý vás podrobne zoznámi s metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Zároveň kurz vytvára priestor na zoznámenie sa s ľuďmi, ktorí uznávajú rovnaký životný štýl a aj po skončení kurzu si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa.

[singlepic id=6930 w=320 h=240 float=left]Kurz sa skladá z troch stretnutí v cca mesačných intervaloch. Ich cieľom je vysvetliť fungovanie ľudskej plodnosti a súvislosť základných procesov podieľajúcich sa na reprodukčnej fyziológii, naučiť manželov pozorovať, zaznamenávať a hodnotiť príznaky ženskej plodnosti, porovnať prirodzené metódy regulácie počatia /PPR/ a antikoncepciu, predstaviť PPR ako životný štýl manželov, založený na vzájomnej úcte a rešpektovaní vzájomnej jedinečnosti, vysvetliť a ponúknuť riešenie na zvládnutie mimoriadnych situácií ako sú nepravidelné cykly, návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením, prechod a jeho zákonitosti, pomoc pri dosiahnutí počatia, mimomenštruačné krvácanie a iné špecifické situácie, ktoré sa môžu výnimočne ( ale reálne) vyskytnúť v živote ženy.

Reklama

Odstup jednotlivých stretnutí umožňuje ženám hneď v priebehu kurzu zberať skúsenosti z vlastných cyklov, konzultovať prípadné nejasnosti a pod priamym vedením učiteľského páru robiť hodnotenia prvých vlastných záznamov.

Symptotermálna metóda

Reklama

Prirodzené plánovanie rodičovstva predstavuje spôsob plánovania rodičovstva s pomocou ktorého je možné napomôcť dosiahnutiu tehotenstva, rovnako ako je možné tehotenstvu predchádzať, na základe sledovania prirodzeným spôsobom sa vyskytujúcich príznakov plodnej a neplodných fáz v ženskom menštruačnom cykle. Ak sa používa pri predchádzaní počatia, v priebehu plodnej fázy nedochádza k pohlavnému styku. (Definícia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO ) z r.1982)

Liga pár páru propaguje a učí symptotermálnu metódu prirodzeného plánovania rodičovstva podľa pravidiel a prístupov Kippley-Prem metódy, známej odbornej verejnosti od r.1971.

Základom Kippley-Prem metódy, rovnako ako ostatných škôl STM, sú vedecky dokázané skutočnosti, že bazálna teplota reaguje na zmeny hladín hormónu progesterónu, ktorý je po ovulácii produkovaný žltým telieskom a zmeny hlienu krčka maternice ako aj samotného krčka maternice, sú závislé na zmenách hladín hormónov estrogénov, ktoré sú dominantné v priebehu dozrievania vajíčka.

Vychádzajúc z týchto zákonitostí fyziológie ženského organizmu a na základe pozorovania, zaznamenávania a vyhodnotenia zmien bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, prípadne samotného krčka maternice, pomáha symptotermálna metóda manželom, ktorí si neželajú tehotenstvo, efektívne mu predchádzať, a naopak, v prípade, že sa manželia o počatie usilujú, pomáha im rozpoznať najoptimálnejšie obdobie pre ich plodné manželské objatie.

Symptotermálna metóda nie je to isté ako stará kalendárna metóda, ktorá sa zakladala na určitých biologických pravidelnostiach (výpočtoch pravdepodobnosti). Tá bola vyvinutá v roku 1930 a nebola spoľahlivá pri predchádzaní počatiu ak žena mala nepravidelný cyklus. Nie je ani Billingsova ovulačná metóda, ktorá využíva na určenie plodného a neplodných období cyklu len jeden príznak-zmeny hlienu krčka maternice.

Zdroj: www.lpp.sk

Populárne články