Úvod Bleskovky Gymnázium hľadá riaditeľa

Gymnázium hľadá riaditeľa

REKLAMA
Esesko

Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina. Prvý výberové konanie v tomto roku nebolo úspešné 생일축하곡 다운로드. Záujemcovia sa môži prihlásiť do 10. júna.

Budúci riaditeľ školy, ktorá patrí k najlepším v kraji, musí mať vysokoškolské vzdelanie 2 클래식 피아노 다운로드. stupňa, odbornú a pedagogickú spôsobilosť podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a minimálne 5 rokov pedagogickej praxe Download the 2018 Excel Household. Nutnosťou je absolvovanie minimálne prvej atestácie, znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Medzi požiadavkami je tiež občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, aktívne ovládanie štátneho jazyka, práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet), či riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti i flexibilita Download the dictionary.

Záujemcovia musia dodať písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list, overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie, doklad o pedagogickej praxi – min Fine Pang Fang. 5 rokov, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a návrh koncepcie rozvoja školy.

Platové podmienky v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády sú 927,50 € až 1 038,50 € 화산전생 텍본 다운로드.

Ďalšie detaily nájdete tu Download atmega128.

-red-

REKLAMA