Úvod Aktuality Župa otvorí svoje stredné školy pre žiakov končiacich ročníkoch

Župa otvorí svoje stredné školy pre žiakov končiacich ročníkoch

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V pondelok 22. marca 2021 sa do lavíc vrátia študenti končiacich ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy os x 10 6. Prioritou župy je, aby sa títo žiaci čo najlepšie pripravili na blížiace sa ukončenie štúdia. Rozhodnutie sa týka približne 3.400 študentov 동경표류일기 다운로드.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú školy oprávnené požadovať pred vstupom do svojich budov k nahliadnutiu aktuálne potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid-19 nie staršie ako sedem dní, respektíve potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia nie staršie ako 90 dní Sunnyside downloads. V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia gunshots. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Kraj však zatiaľ prevádzku školských internátov neobnoví okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl 퍼펙트 월드 다운로드. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca 2021. Župa priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia v plnom rozsahu. Otvorenie svojich škôl pre širší okruh študentov bude župa v pravidelných intervaloch prehodnocovať.

Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl. Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach župy i jej troch zmluvných dopravcov – ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.

Zdroj: Tlačová správa TTSK Ilustr. foto: Roman Ondrejka

REKLAMA