Connect with us

Aktuality

Zápis prvákov do piešťanských škôl sa uskutoční začiatkom apríla

Published

on

Reklama
Reklama
Mesto Piešťany určilo miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2021/2022.
Mesto Piešťany na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa  na plnenie povinnej  školskej dochádzky  v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,  určilo čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2021/2022 nasledovne: 09. 04. 2021 od 14.00 h do 18.00 h s 10. 04. 2021 od  08.00 h do 12.00 h.
Miesto konania zápisu:
Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany www.zsmrspy.edu.sk
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, www.zsholubyhopn.edupage.sk
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany, www.zsmojmirova.edupage.org
Základná škola, Brezová 19, Piešťany, www.zsbrepy.edupage.sk
Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany www.9zspn.edupage.org
Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2021 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na niektorú základnú školu.  Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu.
Bližšie informácie o zápise budú na webových stránkach škôl.
Zdroj: piestany.sk

Populárne články