Connect with us

Aktuality

V Piešťanoch otvoria moderné tandetrónové laboratórium

Published

on

Reklama
Reklama

Piešťany sa dostávajú výraznejšie na vedeckú mapu sveta. V priestoroch detašovaného pracoviska Fyzikálneho ústavu SAV bolo vybudované vďaka podpore z európskych fondov moderné tandetrónové laboratórium, ktorého hlavným zámerom je skúmanie jadrových procesov pomocou štúdia emisie γ kvánt. Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aplikácie, najmä na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu, ale môžu priniesť zaujímavé informácie aj o dobe dávno minulej pri analýze archeologických artefaktov a umeleckých predmetov. Vynovené pracovisko v priestoroch objektu bývalej Tesly slávnostne otvoria už na budúci týždeň.

„Fyzikálny ústav SAV má dlhú tradíciu v oblasti jadrovej fyziky. Už pri založení Kabinetu fyziky v roku 1956 bolo jedným z troch oddelení Kabinetu fyziky oddelenie jadrovej fyziky. Po experimentálnej stránke bolo oddelenie jadrovej fyziky zamerané na fyziku rýchlych neutrónov, kde sa skúmali reakcie 14 MeV neutrónov najmä so stredne ťažkými jadrami. Pozornosť bola venovaná aj aplikáciám, rozvinutá bola neutrónová aktivačná analýza, kde sa robili najmä analýzy obsahu kyslíka pre rôzne vzorky z bývalých Chemických závodov J. Dimitrova. Vrcholom tejto činnosti boli analýzy mesačnej horniny, ktorú priviezla na zem ruská mesačná sonda Luna 16,“ hovorí riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV Stanislav Hlaváč.

Podľa jeho slov bratislavské pracovisko nemá dostatočné veľké laboratórne priestory na novú výskumnú infraštruktúru, preto voľba padla na detašované pracovisko Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch, ktoré sa po likvidácii TESLA Rožnov, závod Piešťany, využívalo len v obmedzenom režime a malo dostatočné priestory na vybudovanie nového laboratória. Nevýhodou takéhoto výberu bola nevyhnutná úprava pôvodne kancelárskych priestorov na laboratórne priestory a získanie všetkých potrebných povolení, čo sa ukázalo ako časovo veľmi náročná úloha.

Dnes už nové bezpečné pracovisko, kde bude prevádzkovaný urýchľovač tandemového typu s urýchľovacím napätím 2 MV od holandskej firmy High Voltage Engineering Europe B.V., Amersfort, získalo všetky potrebné povolenia. Urýchľovač umožňuje urýchľovať ióny vodíka na 4 MeV a hélia na 6 MeV a aj ďalšie ľahké ióny ako uhlík, dusík a kyslík. „Urýchľovač nám umožňuje venovať sa štúdiu jadrových reakcií pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky a pri riešení otázok produkcie všetkých prvkov ťažších ako hélium pri horení v hviezdach podobných Slnku. Urýchľovač nám umožní aj podrobné štúdium jadrovej štruktúry vybraných jadier,“ vysvetľuje S. Hlaváč.

Reklama

Hlavným fyzikálnym zámerom na pracovisku v Piešťanoch je skúmanie jadrových procesov pomocou štúdia emisie γ kvánt. Za tým účelom sú na pracovisku moderné polovodičové aj scintilačné detektory γ žiarenia, ktoré sú doplnené moderným digitálnym systémom zberu údajov. Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aplikácie, najmä na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu, ale môžu priniesť zaujímavé informácie aj o dobe dávno minulej pri analýze archeologických artefaktov a umeleckých predmetov.

-th- Zdroj: FÚ SAV

Populárne články