Connect with us

Aktuality

Urýchľovač za 1,3 milióna eur slávnostne otvorili, slúžiť bude vedcom i študentom

Published

on

Reklama
Reklama

Je z portfólia holandskej firmy High Voltage Engineering, stál 1,3 milióna eur, pracuje s napätím 2 milióny voltov a od dnes (24. mája) je oficiálne spustený do prevádzky na pracovisku Fyzikálneho ústavy SAV v Piešťanoch. Urýchľovač častíc tandemového typu bude využitý napríklad na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu, ale môžu priniesť zaujímavé informácie aj o dobe dávno minulej pri analýze archeologických artefaktov a umeleckých predmetov. Celkovo vrámci troch projektov zo štrukturálnych fondov bolo v Piešťanoch preinvestovaných 2 milióny eur. Vedci by radi pracovisko na okraji kúpeľného mesta ďalej rozvíjali a vybudovali aj halu, v ktorej nebude nič. Hoci to znie zvláštne aj takú potrebujú, aby do nej mohli osadiť iba neutrónový terč potrebný k výskumu.

Špeciálnu kovovú pásku, ktorú používajú vedci pri jednom so svojich projektov, prestrihli predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík,  podpredseda SAV Pavol Siman, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV Stanislav Hlaváč a vedúci Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV Martin Venhart. Podľa slov Stanislava Hlaváča s realizáciou projektu pomáhali aj piešťanské firmy ON Semiconductor a Stakotra, ktoré sídla v susedstve v areále bývalej Tesly.

Spolupráca firiem a vedcov bola dôvodom prečo vzniklo pracovisko SAV v Piešťanoch. Po zániku Tesly a zmenšeniu podpory vedy a výskumu na tomto pracovisku jeho činnosť na čas upadla. V súčastnosti však bratislavské pracovisko SAV nemá dostatočné veľké laboratórne priestory na novú výskumnú infraštruktúru, preto podľa slov Stanislava Hlaváča padla voľba na detašované pracovisko Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch, ktoré sa využívalo len v obmedzenom režime a malo dostatočné priestory na vybudovanie nového laboratória. Nevýhodou takéhoto výberu bola nevyhnutná úprava pôvodne kancelárskych priestorov na laboratórne priestory a získanie všetkých potrebných povolení. Vedci už do Piešťan získali tri projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 2 milióny eur. Aktuálne tu pôsobí do desať pracovníkov, ktorí sú pripravení privítať vrámci vedeckých výskumov študentov, ale i vedcov z celého sveta. Malé laboratória sú dnes významným prvkom pri výchove nových odborníkov. V laboratóriách, ako je Tandetrónové laboratórium FÚ SAV, nie sú študenti zaradení do obrovských kolektívov kde majú presne vymedzené úlohy, ale majú otvorený priestor pre vlastné nápady a môžu pod vedením skúsených odborníkov riešiť vlastné projekty.

Reklama

Predseda SAV Pavol Šajgalík pri svojom príhovore hovoril o tom čo je potrebné pre vedca a jeho prácu. Sú to samozrejme peniaze, nápad a invencia, vytrvalosť a taktiež šťastie. Za šťastie považuje, že napriek tomu, že sa uvažovalo aj nad zbúraním budovy SAV v Piešťanoch niekto rozhodol, že zostane. Taktiež považuje za šťastie, že sme sa dostali do situácie kedy môžeme žiadať o podporu eurofondov, a že sa ľahšie získavajú pre Piešťany ako pre Bratislavu. Vedci by radi pracovisko v Piešťanoch ďalej rozširovali. Plánujú uchádzať sa o ďalšie projekty vedeckého charakteru a rozšírenie tak, aby mohli pokračovať v štúdiu jadrových reakcií indukovaných neutrónmi, ktoré bude zamerané najmä na aplikácie, ale taktiež by radi zrekonštruovali budovu ako takú. Len na projekt rekonštrukcie potrebujú približne 50-tisíc eur, ktoré sa však hľadajú len ťažko. Veria, že s novým využitím priestorov sa podarí aj toto.

Malý CERN pre vedcov zaoberajúcich sa materiálmi i pre archeológov

Azda najznámejšie laboratórium jadrového výskumu na svete CERN sa nachádza medzi Francúzskom a Švajčiarskom. Na vedeckých výskumoch v ňom sa zúčastňoval aj šéf  Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV Martin Venhart. Svoje skúsenosti teraz môže preniesť do domáceho prostredia. Tandetrónové laboratórium v Piešťanoch vyrastalo pod jeho dohľadom. 

Urýchľovač firmy High Voltage Engineering Europe B.V., Amersfoort umožňuje urýchľovať ióny vodíka na 4 MeV a hélia na 6 MeV a aj ďalšie ľahké ióny ako uhlík, dusík a kyslík. Urýchľovač tak umožňuje vedcom venovať sa štúdiu jadrových reakcií pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky a pri riešení otázok produkcie všetkých prvkov ťažších ako hélium pri horení v hviezdach podobných Slnku. Umožní tiež  podrobné štúdium jadrovej štruktúry vybraných jadier.

Hlavným fyzikálnym zámerom na pracovisku v Piešťanoch je skúmanie jadrových procesov pomocou štúdia emisie γ kvánt. Za tým účelom sú na pracovisku moderné polovodičové aj scintilačné detektory γ žiarenia, ktoré sú doplnené moderným digitálnym systémom zberu údajov. Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aplikácie, najmä na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu, ale môžu priniesť zaujímavé informácie aj o dobe dávno minulej pri analýze archeologických artefaktov a umeleckých predmetov.

-th- Foto: Tomáš Hudcovič

Populárne články