Connect with us

Aktuality

Ulicu Dubová čaká rekonštrukcia plynovodu i archeologický výskum

Published

on

Reklama
Reklama

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia pripravuje rekonštrukciu 780 metrov plynovodov na ulici Dubová. Pripravované práce vyplývajú z certifikovaného hodnotenia technického stavu, ktorý berie do úvahy vek a únikovosť potrubí. V rámci projektu chce za účelom ochrany historicky cenných nálezov vykonať záchranný pamiatkový výskum Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Začiatok samotnej realizácie je plánovaný najskôr v roku 2017 a presný termín bude závisieť od priebehu stavebného konania a podmienok jednotlivých účastníkov.

wth_20101013_2959

„Krajský pamiatkový úrad v Trnave eviduje v katastri Piešťan viaceré archeologické náleziská rámcovo datované do obdobia paleolitu, neolitu, doby bronzovej, staršej doby železnej, včasného a vrcholného stredoveku. Na ulici Dubová boli zistené archeologické nálezy z obdobia stredoveku bez bližšieho datovania. Značný líniový rozsah stavby zvyšuje pravdepodobnosť zistenia archeologických nálezov a situácií. Je preto pravdepodobné, že v súvislosti so zemnými prácami stavby dôjde k narušeniu archeologických nálezov a situácií. Bez realizácie archeologického výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt,“ píše sa vo verejnej vyhláške, ktorú vydal Krajský pamiatkový úrad v Trnave.

Projekt „Rekonštrukcie plynovodu Piešťany – Sever UO02876“ bude riešiť obnovu plynovodov a pripojovacích plynovodov. Rekonštrukcia je v predprípravnej fáze navrhovaná v dvoch variantoch, jeden plánuje výkopovú metódu, druhý vťahovanie. Spoločnosť chce v čo najväčšej miere používať metódu vťahovania nového potrubia do pôvodného, aby čo najmenej zasahovala do terénneho vzhľadu ulice a uchránila pred zásahom komunikácie, dreviny a trávnatý porast. Na ulici Dubová by malo počas výkopových prác dôjsť k obmedzeniu premávky v jednom jazdnom pruhu. Projekt obnovy plynovodov je momentálne v štádiu investičného zámeru.

Reklama

„Záleží nám na spokojnosti odberateľov plynu, preto sa pri zabezpečovaní vyššej bezpečnosti našich zariadení snažíme včasne a detailne komunikovať okolnosti, dôvody a priebeh rekonštrukčných procesov so zástupcami mesta, ako aj s dotknutými obyvateľmi. Našou snahou je obnovu realizovať v termíne mimo vykurovacieho obdobia. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že rekonštrukcie plynovodov sú nevyhnutné pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Včasnou rekonštrukciou plynovodov sa snažíme eliminovať riziko bezprostredného ohrozenia života, zdravia a značnej škody na majetku obyvateľov, ktoré by mohli vzniknúť pri havárii plynového potrubia,“ napísal nám o rekonštrukcii Milan Vanga, manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia.

-lt/Foto: archív-

 

Populárne články