Úvod Aktuality Dubová ulica je v jednom smere uzavretá – rekonštruujú plynovod

Dubová ulica je v jednom smere uzavretá – rekonštruujú plynovod

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Dubovú ulici v smere od Detvianskej uzavreli pre rekonštrukciu plynovodu. Úsek môžete obísť cez Vodárenskú, alebo cez Orviský kút a Kláštorskú 웹페이지 통째로 다운로드.

Rekonštrukcia plynovodu má byť realizovaná v celom úseku Dubovej ulice rozkopaním vozovky v celej dĺžke a chodníkov úsekoch prípojok last tango in Paris. „Vzhľadom na šírkové parametre komunikácie a potrebný záber vozovky pri rekonštrukcie plynovodu premávka na tejto komunikácii bude počas rekonštrukcie jednosmerná, a to vjazd bude umožnený zo smeru od Žilinskej cesty,“ informovala na rokovaní komisie pre životné prostredie MsZ Beáta Palkechová z MsÚ three thousand thousand.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Po rozkopávke bude v danom úseku ulice Dubová spätná úprava povrchu realizovaná odfrézovaním celej šírky vozovky a pokládkou nového asfaltobetónu 링크티비 다운로드. Mesto Piešťany bude finančne participovať na povrchovej úprave vozovky zo svojho rozpočtu. Predpokladaný termín realizácie tejto rekonštrukcie je do 30 묵향 32 txt 다운로드. 6. 2018.

Rekonštrukcia plynovodu na Dubovej je už druhá v poradí, ktorú tento rok spoločnosť SPP realizuje v Piešťanoch. Pred niekoľkými týždňami začala s rekonštrukciou plynovodu na pešej zóne 한글 무설치 다운로드. Tá by mala byť hotová do mája. Realizovaná je vťahovaním potrubia do jestvujúceho potrubia

Slovenský plynárenský priemysel chystá tiež v tomto roku rekonštrukciu plynovodu na Nálepkovej ulici od parkoviska Nálepkova po hotel Slovan.Vzhľadom na rozsah (dĺžku) rekonštrukcie plynovodu bude rekonštrukcia realizovaná po jednotlivýche tapách 라이덴 다운로드. Rekonštrukcia plynovodu je riešená v časti vťahovaním potrubia do jestvujúceho potrubia a včasti rozkopaním vozovky a chodníkov v miestach prípojok Download the daredevil game Rhythm. Počas rekonštrukcie plynovodu bude obmedzená doprava ako aj samotný vjazd na parkovisko Nálepkova. Predpokladaný termín rekonštrukcie plynovodu je august – október 2018 Yomiri Nisekoi.

-th- Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA