Úvod Aktuality Dubová ulica je už prejazdná a má nový asfalt

Dubová ulica je už prejazdná a má nový asfalt

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Po troch mesiacoch prác je na Dubovej ulici vymenené plynové potrubie a položený nový asfalt. Cesta je už prejazdná v oboch smeroch 픽미 mp3 다운로드. Rekonštrukciu plynovodu realizovala spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Mesto zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Skanska SK rekonštrukciu povrchu vozovky Breathe download. Za odfrézovanie starého povrchu, vysprávky a pokládku nového asfaltu v hrúbke 5 cm zaplatila samospráva 49 948 eur.

Podľa informácií zverejnených Mestom Piešťany v marci,  mala samospráva čiastočne finančne participovať na obnove povrchu sand. Časť mal hradiť Slovenský plynárenský priemysel, ktorý by musel rozkopanú časť vozovky po rekonštrukcii plynovodu vrátiť do pôvodného stavu, došlo však k dohode oboch subjektov a oprave celej ulice League of Legends.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Aký podiel rekonštrukcie vozovky bol zaplatený Mestom Piešťany a aký financovalo SPP sa z verejne prístupných zdrojov nedozviete. Radnica totiž zmluvu, ktorú uzatvorila so spoločnosťou Skanska SK zverejnila bez výkazu výmer, hoci sa v texte zmluvy odvoláva na túto prílohu Almind free download. Rovnako má zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy aj s podstatnými prílohami. Nedá sa tak povedať, akú časť rekonštrukcie platilo Mesto Piešťany.  V povinne zverejňovaných dokumentoch nie je momentálne zverejnená žiadna zmluva, či faktúra, ktorá by definovala prípadné vysporiadanie sa Mesta Piešťany a SPP na financovaní obnovy povrchu komunikácie 신과함께 인과 연 다운로드.

Slovenský plynárenský priemysel chystá v roku 2018 ešte rekonštrukciu plynovodu na Nálepkovej ulici od parkoviska Nálepkova po hotel Slovan.Vzhľadom na rozsah (dĺžku) rekonštrukcie plynovodu bude rekonštrukcia realizovaná vo viacerých etapách 캔디팡 다운로드. Rekonštrukcia plynovodu je riešená v časti vťahovaním potrubia do jestvujúceho potrubia a v časti rozkopaním vozovky a chodníkov v miestach prípojok Download all marvels. Počas rekonštrukcie plynovodu bude obmedzená doprava ako aj samotný vjazd na parkovisko Nálepkova. Predpokladaný termín rekonštrukcie plynovodu je august – október 2018 martial arts drama.

-th-

REKLAMA