Úvod Aktuality Slávnosti na Veľkej Javorine sa blížia – Česi a Slováci sa opäť...

Slávnosti na Veľkej Javorine sa blížia – Česi a Slováci sa opäť stretnú na jej vrchole

REKLAMA

Posledná júlová nedeľa je i tento rok na Veľkej Javorine pevne spätá so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov.  Tradícia stretávania sa príslušníkov oboch národov na Veľkej Javorine siaha do rokov meruôsmych – 1848 가디언즈 오브 갤럭시 2 자막 다운로드.

Veľká Javorina každoročne láka množstvo ľudí

Veľkú Javorinu si určite nevybrali naši predkovia náhodne, patrí k najkrajším miestam celého regiónu a je najvyššou dominantou Bielych Karpát. „Tu bratia vždy sa stretať budú…“ Hurbanove heslo bude platiť natrvalo, pretože aj keď oba národy sú už viac ako štvrť storočie osamostatnené, väzby medzi nimi naďalej pretrvávajú a ľudia na oboch stranách hranice sú stále pevne spätí 차세대 전자바우처 다운로드.  Javorinské slávnosti každoročne zdôrazňujú význam česko-slovenských vzťahov medzi ľuďmi, jednotlivými krajmi, samosprávami či podnikateľskými subjektmi na oboch stranách hranice iphone sdk.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

I tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 28.7.2019 – Vás pozývame na stretnutie dvoch odvekých bratských národov žijúcich vedľa seba, ktorí aj keď boli rozdelení pomyselnou hranicou a každý kráčajú vlastnou cestou, v srdciach a mysliach ľudí zostávajú naďalej spolu 멘탈리스트 시즌 1 다운로드. Vrch Veľká Javorina je tradičným miestom stretávania sa Čechov a Slovákov už viac ako 170 rokov. Pevnú väzbu príslušníkov oboch národov tu symbolizuje od r Princess Maker 2 Ripin download. 1990 Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Pri pamätníku si i tento rok v ranných hodinách poslednú júlovú nedeľu pripomenieme spoločnú minulosť dvoch svojbytných národov položením kytice kvetov movie Bat. V rámci slávností sa môžu návštevníci tešiť už tradične na kultúrny program, ktorý ponúkne tie najlepšie súbory a skupiny z prihraničného regiónu, ktoré budú prezentovať najmä folklór a hudbu česko-slovenského pomedzia Kamidori.


Bezplatná doprava na tohoročné Slávnosti bude zabezpečená ako obvykle prostredníctvom autobusov z oboch strán hranice maple story client.

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine predstavujú symbol spoločnej histórie a kultúry Čechov, Moravanov a Slovákov. Historicky ojedinelé, dlhotrvajúce, vo svete nemajúce obdobu Stretnutie bratov Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine každoročne organizuje prípravný výbor, ktorý je zložený najmä zo starostov, primátorov obcí a miest prihraničného výboru regiónu Bielych Karpát na jednej i druhej strane hranice kedysi spoločného štátu vzniknutého po skončení prvej svetovej vojny na troskách habsburskej 손the guest 다운로드. Predsedníctvo výboru sa v ročných periódach mení podľa prijatých pravidiel. Rok čo rok tomuto dobrovoľnému zoskupeniu samospráv predsedá predstaviteľ jednej, či druhej strany 세계명곡 다운로드.

Tohtoročné predsedníctvo je na slovenskej strane hranice a bolo zverené starostovi obce Lubina Ing. Martinovi Beňatinskému. Ďalším podpredsedom za slovenskú stranu je starosta obce Bzince pod Javorinou Ing. Dušan Málik a za partnerskú českú stranu bol do vedenia prípravného výboru zvolený starosta obce Boršice u Blatnice Bohuslav Vávra. Nie náhodou predstaviteľ partnerskej obce pre obe samosprávy na slovenskej strane.
Slávnosti sa môžu konať vďaka finančnej podpore obcí a miest a osobnej účasti ich predstaviteľov. Významná nie len finančná pomoc je poskytovaná štyrmi vyššími územnými celkami, konkrétne Trenčianskym, Zlínskym, Juhomoravským a Trnavským samosprávnym krajom.

Myšlienku pochádzajúcu z dôb národných buditeľov na oboch stranách hranice sa prípravný výbor snaží uchovávať, prezentovať a hlavne zasievať do duší budúcich pokračovateľov tejto idei i rozširovaním svojich aktivít a prostredníctvo športu. Preto sa už niekoľko desaťročí v sobotu pred samotnými Slávnosťami koná na vrchu Veľkej Javoriny podujatie Javorina Tour 2019 – stretnutie cykloturistov z Českej a Slovenskej republiky. To tohtoročné sa bude konať 27.7.2019 počas celého dňa a pre účastníkov je tak ako každý rok pripravená malá odmena v podobe odznaku nesúceho symbol spoločných Slávností dvoch národov na Veľkej Javorine.

Viac informácií na www.velkajavorina.com.

TS

REKLAMA