Connect with us

Aktuality

Nezávislá iniciatíva chce získať prístup k termálnej vode

Published

on

Reklama
Reklama

Získať podpisy občanov mesta na podporu svojich cieľov, najmä prístupu k termálnej vode mimo Kúpeľného ostrova, má v pláne Nezávislá občianska iniciatíva NOI, ktorú založil Piešťanec Peter Zemánek. Zbierať ich chce počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Rovnako mieni pri hoteli Magnólia poskytovať informácie všetkým záujemcom o ciele NOI.

Svoje ciele predstavil aj primátorovi mesta Milošovi Tamajkovi a šéfovi najväčšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany Tomášovi Hudcovičovi a o ich zverejnenie požiadal našu redakciu. „Rád by som tento oznam distribuoval aj na ďalšie miesta, napríklad na vybrané školy v správe mesta, aby som mal obraz o reakcii pedagógov na moju iniciatívu, veď sa jedná hlavne o budúcnosť detí, ktoré učia…,“ myslí si P. Zemánek a dodáva: „Som dlhodobým obyvateľom mesta Piešťany a som na to adekvátne hrdý. V živote som nebol členom žiadnej politickej strany a rád by som zachoval apolitickosť aj u tejto iniciatívy, ak prejavíte o jej aktivity prípadne činnosť záujem.“

term zdroje

Reklama

A tu sú zámery iniciatívy:

Občania   P I E Š Ť A N O M  –  P I E Š Ť A N Y  občanom !

n e z á v i s l á   i n i c i a t í v a   z a   o b n o v u   m e s t a

Naše vybrané ciele:

–   obnova mesta Piešťany ako svetoznámych liečebných kúpeľov v duchu tradícií a odkazu Ľudovíta Wintera s prenesením kúpeľných a rekreačných aktivít aj mimo Kúpeľného ostrova

–   aktuálne sa využíva približne polovice z kapacity zdrojov liečivých termálnych vôd Kúpeľného ostrova v Piešťanoch, ktorých využiteľnosť je povolená štátom, vlastníkom nerastného bohatstva. Cieľom je dosiahnuť efektívnejšie využitie týchto zdrojov,  rozšírenie využitia liečivých termálnych vôd v Piešťanoch aj na rekreačné a rehabilitačné účely so zvýhodnením trvalých obyvateľov mesta (zľavy pre občanov mesta, permanentky)

–  podporiť využitie najväčšieho bohatstva Piešťan, zdrojov liečivých vôd, na oživenie cestovného ruchu v meste (vybudovanie rekreačných objektov s termálnymi bazénmi a atrakciami pre deti, aquapark), pri plnom rešpektovaní reálnych potrieb ostatných podnikateľov využívajúcich zdroje termálnych vôd Piešťan, vrátane SLK ako významného strategického partnera mesta

–  zabezpečenie podpory od Mesta a poslancov MsZ pre aktivity domácich aj cudzích investorov, ktorí by mohli priniesť či zintenzívniť tvorbu nových stálych pracovných miest v Piešťanoch

–  obnova celoročnej prevádzky krytého bazéna Eva s využitím mimosezónneho prebytku liečivých vôd Kúpeľného ostrove na rekreáciu a rehabiltáciu obyvateľov a návštevníkov mesta,  ako príležitosť na opätovné prilákanie z minulosti stratených hostí, ktorí chodili na Evu za liečivou termálnou vodou

–  z pozície menšinového vlastníka a akcionára SLK požiadať vlastníka o obnovu krytého kúpaliska Eva  ako prejav dobrej vôle voči obyvateľom mesta s rešpektovaním potreby celoročného prevádzkovania kúpaliska s viac ako 80 ročnou tradíciou

–  vybudovanie nezávislej modernej mestskej plavárne slúžiacej pre základný plavecký výcvik detí  a žiakov, ktoré by mimo vyučovania mohlo slúžiť pre športové kluby a laickú verejnosť, s cieľom naviazať na bohaté tradície piešťanských plavcov reprezentovaných Martinou Moravcovou

–  podpora výchovy detí a mládeže k vedeniu aktívnejšieho spôsobu života športovaním obnovou tradičných športových tried na školách so zameraním na využitie existujúcich alebo plánovaných športových zariadení (hokej, basketbal, tenis, plávanie). Zvýšením športových aktivít  u detí zabezpečiť zlepšenie ich fyzickej zdatnosti, ako súčasť boja proti vzniku rôznych nežiadúcich závislostí mládeže

–  zatraktívnenie mesta pre mladé rodiny s deťmi s cieľom obmedziť ich odchod z Piešťan z dôvodu hľadania lepších životných podmienok a perspektívy do budúcnosti

–  využitie moderných komunikačných prostriedkov na získavanie podpory mladých obyvateľov a ich aktívneho zapojenia do činnosti a verejného života mesta

–  efektívnejšie využívanie finančných zdrojov Piešťan z pozície štatútu kúpeľného mesta

–  dobudovanie cyklotrasy okolo Sĺňavy,  zabezpečenie rozšírenia počtu vyznačených resp. vyhradených jazdných pruhov pre cyklistov s cieľom znížiť rizikovosť miestnej dopravy, počet dopravných  nehôd či kolízií s cyklistami a zatraktívniť tento druh dopravy pre pohyb po meste

–  vybudovanie nových resp. rekonštrukciu starších objektov na zariadenia slúžiace pre potreby perspektívne rastúceho počtu seniorov v meste, s cieľom zabezpečenia dôstojnejšch podmienok    pre prežitie ich jesene života

–  podpora spravodlivejšieho vysporiadania pozemkov jedných z najstarších obyvateľov Piešťan hospodáriacich v záhradkových osadách, ktorí si zrekultivovali v minulosti nevyužívanú pôdu

–  podpora  prevádzky piešťanského letiska zo strany mesta  s cieľom zachovať zaujímavejší spôsob dopravy napr. pre najnáročnejšiu kúpeľnú klientelu (hotel Termia Palace)

Táto iniciatíva je určená pre všetkých ľudí, ktorým záleží na obnove stratených výhod obyvateľov a hostí svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany,  bez rozdielu veku, pohlavia, svetonázoru, politickej príslušnosti, národnosti, štátnej príslušnosti.

Zakladateľ: Ing. Peter Zemánek (57 r.), Piešťany

e-mail: zemanek.svp@gmail.com

 

-inf-

 

Populárne články