Connect with us

Aktuality

Najúspešnejšieho športovca a nominantov Cien primátora budú komisie vyberať už dnes

Published

on

Reklama
Reklama

Mimoriadne zasadnutia troch komisií Mestského zastupiteľstva, ktoré majú na programe aj odporúčania na titul Najúspešnejší športovec roka 2015, či nominácie na Cenu primátora za aktivity v oblasti kultúry a životného prostredia, sa konajú už dnes – v pondelok 29. februára. Rokovanie komisií je prístupné verejnosti. Ceny a tituly bude primátor udeľovať v druhej polovici marca.

 

Ako prvá začína o 15,00 h v malej zasadačke na druhom poschodí úradu Komisia pre šport a rekreáciu. Vo svojom programe má dva body: udelenie čestného občianstva p. Ladislavovi Bačíkovi  a anketu Najúspešnejší športovec mesta Piešťany za rok 2015- Podľa jej výsledkov a po odporúčaní komisie primátor mesta Miloš Tamajka udelí titul v kategóriách: najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, najúspešnejší dospelý športovec, najúspešnejší kolektív, tréner alebo zaslúžilý pracovník a oblasti športu. Návrhy so stručným zdôvodnením mohli občania zasielať do 31. januára 2016. Minulý rok mala komisia naozaj ťažkú úlohu, pretože vyberala až z päťdesiatich nominácií. V kategórii dospelých nakoniec cenu za rok 2014 udelil primátor tenistke Dominike Cibulkovej, medzi dorastencami zvíťazila basketbalistka Laura Horvátová a najlepším športovým kolektívom boli Piešťanské Čajky. Najúspešnejšou trénerkou  sa stala Anna Mária Halmová trénujúca atlétov TJ Družba.

Reklama

IMG_1428_resize

Komisia pre kultúru a názvoslovie začína o pol hodinu neskôr (o 15,30) v kancelárii bývalého referátu kultúry a športu na prvom poschodí radnice. Zaoberať sa bude návrhmi na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2015 a rovnako ako športovci aj návrhom na udelenie čestného občianstva mesta Piešťany Ladislavovi Bačíkovi in memoriam a členov čaká i bod Rôzne. V tejto oblasti primátor spravidla udeľuje dve ocenenia: Cenu za kultúrny počin a Kultúrnu osobnosť uplynulého roka. Za 2014 získal titul ako osobnosť Ján Orlovský za prínos k rekonštrukcii Elektrárne na Staničnej ulici a ako najlepší kultúrny počin ocenili FS Žito za udržanie tradícií v regióne. Okrem toho udelil primátor aj mimoriadne ocenenie Výtvarnému klubu pri Mestskom kultúrnom stredisku pri príležitosti 50. výročia jeho založenia a riaditeľke MsKs Marte Jurčovej za dlhoročný prínos v oblasti kultúry pri príležitosti životného jubilea.

IMG_1391_resize

 Cenu primátora za rok 2014 za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia získal pedagóg Ján Šmída 

Dnes zasadne aj Komisia pre životné prostredie. Jej členovia sa stretnú o 17-tej v malej zasadačke na I. poschodí mestského úradu. Okrem nominácií na Cenu primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2015, kde mohli obyvatelia tiež podávať návrhy do 31. januára tohto roku, sa bude zaoberať aj petíciou občanov za premiestnenie Zberného strediska Mesta Piešťany na ulici Pod Párovcami. V bode Rôzne má komisia naplánované ďalšie materiály, ako: podanie žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (Zberné stredisko), správu o výrube drevín pre spoločnosť BSX s.r.o., Obchodná 10, Piešťany v lokalite Hlboká ulica (pri hoteli Máj), informáciu o riešení problematiky súvisiacej s odstraňovaním hniezd havranov na drevinách v lokalite A. Hlinku a správu o zabezpečení starostlivosti o dreviny v mestskom parku.

Na rokovaní komisií sa môže zúčastniť aj široká verejnosť a v prípade súhlasu predsedajúceho i diskutovať k bodom programu.

IMG_1288_resizeTituly  Najlepší športovec či kolektív roka 2015 a Ceny za kultúru a životné prostredie bude primátor udeľovať v pondelok 21. marca tohto roku v KSC Fontána.

Okrem nich dostanú ocenenie aj „Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda“ . Určené sú tým, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Nominácie mohli podávať občania až do 15. februára a odovzdávanie týchto cien sa koná o týždeň neskôr, v stredu 30. marca v Kursalone.

-red-, zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

 

 

 

Populárne články