Connect with us

Aktuality

Kraj má schválený rozpočet

Published

on

Reklama
Reklama

Hlavným bodom rokovania 14. riadneho Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 25. novembra bolo prerokovania Rozpočtu TTSK na roky 2016 – 2018. Prioritou predkladaného návrhu je plnenie funkcie nástroja pre zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu v regióne, a to predovšetkým cestou otvorenia možnosti realizácie rastu cez investičnú oblasť.

dsc3735[2]
Takýto rozpočet je zároveň nástrojom komunikácie územnej samosprávy s jej občanmi, čím vnáša do rozpočtového procesu transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov. Poslanci bod schválili bez pripomienok a jednomyseľným súhlasom.

„Rozpočet je vyrovnaný, konzervatívny, ale určite sa dá označiť aj slovom rozvojový. Vychádzali sme z makroekonomických parametrov, hoci sme k nemu pristupovali konzervatívnejšie, čo sa nám vždy vyplatilo a nemuseli sme ho často meniť. Máme systém hodnotenia stavu majetku, stavu ciest, vieme aké sú naše priority. Dopravná obslužnosť kraja, zabezpečenie funkčnosti našich organizácií a realizácia opráv ciest, ktoré sú v najurgentnejšom stave. Vyrovnáme aj záväzky vo vzťahu k dopravcom,“ povedal po zasadnutí predseda TTSK Tibor Mikuš.

Bez pripomienok prešli aj návrhy na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku v Trnave, na predaj bytového a rodinného domu vo Veľkých Dvorníkoch a pozemku v Jelke. Poslanci schváli aj vklad TTSK a Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh pre potreby strešného projektu Fondu malých projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020.

Reklama

Zdroj: TS TTSK Foto: Ivan Krajčovič

Populárne články