Úvod Samospráva Zlý stav Krajinského mosta vyžaduje opravu za 2 mil. eur

Zlý stav Krajinského mosta vyžaduje opravu za 2 mil. eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Záverečná správa diagnostiky, ktorú dal vypracovať Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hovorí, že technický stav mosta je veľmi zlý json-simple-1.1.jar. Cenu opravy vyčíslili na 1 945 746 eur.

[singlepic id=15796 w=320 h=240 float=right]„Na moste sa vyskytujú poruchy, ktoré majú vplyv na zaťažiteľnosť (znižujú ju) a na ich odstránenie je potrebná veľká oprava,“ odpovedal e-mailom na otázku ohľadom aktuálneho stavu Krajinského mosta hovorca TTSK Patrik Velšic 잠깐만 다운로드. Položili sme mu ju minulý týždeň, keď prebiehala náprava najviditeľnejších nedostatkov mosta – prepadnutého prekrytia žľabu mostnej rímsy Download the Antagonistic Army. V odpovedi Patrik Velšic ďalej uvádza, že diagnostika, ktorú si dal TTSK vypracovať, preskúmala spodnú stavbu, nosnú konštrukciu, mostný zvršok a celkové pôsobenie python selenium files. Ročné náklady na údržbu mosta dosahujú podľa jeho slov 4 850 eur.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

[singlepic id=21181 w=320 h=240 float=right]Štúdiu južného obchvatu aktualizujú

Riešením situácie je preloženie cesty č 불독맨션 다운로드. II/449, to znamená vybudovanie nového premostenia Váhu. Podľa hovorcu TTSK si to uvedomuje aj vedenie kraja. Potvrdil, že bola vypracovaná nová štúdia Južného obchvatu Piešťan Summer to Kikujiro. „Hlavným cieľom tejto štúdie je aktualizácia a doplnenie pôvodnej štúdie z roku 2003 o variantné riešenia obchvatu na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR.“ V súčasnosti obe štúdie posudzujú orgány štátnej správy 이지툰 다운로드. Po ich súhlase, je možné spracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a následne dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia. Problémom sú však peniaze 한글과컴퓨터 사전 다운로드. „TTSK hľadá možnosti spolufinancovania za pomoci iných subjektov, samospráv, prípadne štátu,“ uviedol Patrik Velšic.

[singlepic id=21179 w=320 h=240 float=right]Ministerstvo: preklasifikovanie cesty je nesystémové

Hovorca TTSK ďalej potvrdil, že sa v auguste uskutočnili rokovania na ministerstve dopravy za účasti zástupcov Slovenskej správy ciest, Mesta Piešťany a kraja: „Ich cieľom bolo prejednať možnosti prekategorizovania ciest a vybudovania nového mosta cez Váh, nakoľko TTSK nedisponuje takými finančnými prostriedkami, aby bol schopný pokryť celú akciu takéhoto rozsahu Download Buzz Thorns. Ministerstvo však účelové prekategorizovanie cesty II/499 do siete ciest I. triedy považuje za nesystémové.“

Trnavský samosprávy kraj sa podľa P toe-ik. Velšica nevzdáva: „V spolupráci s Trenčianskym a Nitrianskym samosprávnym krajom, ako aj dotknutými obcami (Myjava, Vrbové, Topoľčany) zosumarizujeme argumenty a pripravíme spoločné memorandum za preklasifikovanie cesty II/499 do siete ciest I. triedy.“

[nggallery id=1169]

Text a foto: M. Palkovič Vizualizácie južného premostenia: Cemos

REKLAMA

REKLAMA