Connect with us

Samospráva

Zlý stav Krajinského mosta vyžaduje opravu za 2 mil. eur

Published

on

Reklama
Reklama

Záverečná správa diagnostiky, ktorú dal vypracovať Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hovorí, že technický stav mosta je veľmi zlý. Cenu opravy vyčíslili na 1 945 746 eur.

[singlepic id=15796 w=320 h=240 float=right]„Na moste sa vyskytujú poruchy, ktoré majú vplyv na zaťažiteľnosť (znižujú ju) a na ich odstránenie je potrebná veľká oprava,“ odpovedal e-mailom na otázku ohľadom aktuálneho stavu Krajinského mosta hovorca TTSK Patrik Velšic. Položili sme mu ju minulý týždeň, keď prebiehala náprava najviditeľnejších nedostatkov mosta – prepadnutého prekrytia žľabu mostnej rímsy. V odpovedi Patrik Velšic ďalej uvádza, že diagnostika, ktorú si dal TTSK vypracovať, preskúmala spodnú stavbu, nosnú konštrukciu, mostný zvršok a celkové pôsobenie. Ročné náklady na údržbu mosta dosahujú podľa jeho slov 4 850 eur.

[singlepic id=21181 w=320 h=240 float=right]Štúdiu južného obchvatu aktualizujú

Riešením situácie je preloženie cesty č. II/449, to znamená vybudovanie nového premostenia Váhu. Podľa hovorcu TTSK si to uvedomuje aj vedenie kraja. Potvrdil, že bola vypracovaná nová štúdia Južného obchvatu Piešťan. „Hlavným cieľom tejto štúdie je aktualizácia a doplnenie pôvodnej štúdie z roku 2003 o variantné riešenia obchvatu na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR.“ V súčasnosti obe štúdie posudzujú orgány štátnej správy. Po ich súhlase, je možné spracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a následne dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia. Problémom sú však peniaze. „TTSK hľadá možnosti spolufinancovania za pomoci iných subjektov, samospráv, prípadne štátu,“ uviedol Patrik Velšic.

Reklama

[singlepic id=21179 w=320 h=240 float=right]Ministerstvo: preklasifikovanie cesty je nesystémové

Hovorca TTSK ďalej potvrdil, že sa v auguste uskutočnili rokovania na ministerstve dopravy za účasti zástupcov Slovenskej správy ciest, Mesta Piešťany a kraja: „Ich cieľom bolo prejednať možnosti prekategorizovania ciest a vybudovania nového mosta cez Váh, nakoľko TTSK nedisponuje takými finančnými prostriedkami, aby bol schopný pokryť celú akciu takéhoto rozsahu. Ministerstvo však účelové prekategorizovanie cesty II/499 do siete ciest I. triedy považuje za nesystémové.“

Trnavský samosprávy kraj sa podľa P. Velšica nevzdáva: „V spolupráci s Trenčianskym a Nitrianskym samosprávnym krajom, ako aj dotknutými obcami (Myjava, Vrbové, Topoľčany) zosumarizujeme argumenty a pripravíme spoločné memorandum za preklasifikovanie cesty II/499 do siete ciest I. triedy.“

[nggallery id=1169]

Text a foto: M. Palkovič Vizualizácie južného premostenia: Cemos

REKLAMA

Populárne články