Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Rozpočtové trampoty 2

Published

on

Reklama

Rozpočet na rok 2016 bol hlavným bodom rokovania včerajšej (2.2.2016) mestskej rady. Zahrievanie prebehlo v podobe prerokovania rozpočtov mestských organizácií. Tesne pred prerokovaním „veľkého“ rozpočtu vyhlásil primátor krátku pauzu a pozval si členov rady za zatvorené dvere. Následne sme pokračovali, avšak nikto z členov mestskej rady nediskutoval a prešli sme hneď k hlasovaniu o odporúčaní rozpočtu, kde sme sa zdržali, a tým pádom rozpočet v podobe, v akej je, neodporučili zastupiteľstvu prijať. Tak znela dohoda spoza zatvorených dverí, kde sme hľadali spôsob ako sa s rozpočtom, ktorý má množstvo chýb, pohnúť ďalej. O to viac ma zarazilo, keď som si prečítal vyjadrenie primátora na portáli zpiestan.sk, ktorý sa tváril, akoby nebol na rokovaní ani prítomný: „Neviem čo sa stalo. Návrhu rozpočtu sa bude venovať mestské zastupiteľstvo.“ Takisto TV Karpaty, alebo že by Tamajka TV, sa posnažilo v reportáži povedať, že prekážkou a dôvodom problémov s rozpočtom som ja. Dovolím si teda krátke vysvetlenie ako to je… 

Na to, aby ste pochopili veci, musím začať trošku obšírnejšie. Rozpočet na tento rok sa mal schvaľovať v decembri minulého roka. Keďže však vedenie radnice nekomunikovalo dostatočne s poslancami, nestíhalo termíny v procese tvorby rozpočtu a nedokázalo pripraviť „schváliteľný“ materiál v súlade so zákonom, dohodli sme sa (zástupcovia poslancov s primátorom), že sa uskutočnia pracovné stretnutia, na ktorých si veci vydiskutujeme, doplníme, úrad dopracuje a rozpočet sa bude schvaľovať začiatkom februára.

Reklama

Pracovné stretnutia boli, ak si dobre pamätám, štyri. Z prvých dvoch sme dostali materiály s našimi zapracovanými pripomienkami. Z ďalších dvoch nie. Dôvodom bolo zrejme to, že pripomienky sme si síce na stretnutí povedali, zdalo sa, že vedenie ich akceptuje, ale do rozpočtu sa nedostali. Rovnako sme žiadali vysvetlenie niektorých položiek, prečo sú v nich čísla aké sú, ale namiesto uvedenia dôvodov bolo odpoveďou, len mlčanie, alebo vyjadrenie zistíme a odpovieme dodatočne. Nestalo sa.

V rámci pracovných stretnutí vyvstala potreba zvolať ešte jedno stretnutie, kde by sa vykomunikovali definitívne pripomienky. Žiaľ, vedenie mesta ho akosi zabudlo zvolať, alebo schválne nezvolalo, ťažko povedať. Výsledkom je, že do komisií a na radu sa dostal materiál, v ktorom nie sú zapracované pripomienky poslancov a rovnako je v ňom viacero chýb, pre ktoré nie je rozpočet v súlade so zákonmi. To aby bol rozpočet zostavený v súlade so zákonmi upravujúcimi rozpočet samosprávy je zodpovednosť spracovateľov z MsÚ a predkladateľa materiálu, ktorým je primátor Miloš Tamajka.

Reklama

V rámci rokovania rady bolo zrejmé, že vedenie mesta si nevie odargumentovať niektoré položky. Ako príklad môže slúžiť zaradenie projektu kompostárne do rozpočtu bez toho, aby bola vyhodnotená ekonomická efektívnosť tohto kroku. Celé to vyzeralo, že kompostáreň máme realizovať len preto, aby sme mohli čerpať eurofondy, ale nad účelnosťou využitia finančných prostriedkov sa vedenie mesta zrejme nezamýšľalo.

Tesne pre prerokovaním mestského rozpočtu si členov rady zavolal primátor k sebe do kancelárie za zatvorené dvere. Hlavná otázka krátkej uzavretej diskusie bola ako von z marazmu a ako odstrániť nedostatky a chyby rozpočtu, ktorý vedenie predložilo. Riešiť situáciu pozmeňovacími návrhmi je nereálne, pretože by ich bolo nesmierne veľa a s každým jedným by bolo treba všetko prepočítavať, čo je počas rokovania nemožné. Padol teda návrh, že jediným riešením je zostaviť „paralelný“ rozpočet vychádzajúci z predloženého, v ktorom však budú zapracované návrhy poslancov a odstránené nesúlady zo zákonom. Dohodli sme sa, že nemá zmysel robiť divadlo pred kamerami a nebudeme teda k tomuto bodu diskutovať. Chceme ísť konštruktívne ďalej, to by však muselo byť chcenie aj na druhej strane. Dôkazom chcenia o otvorenosti pána primátora je vyjadrenie: „Neviem čo sa stalo. Návrhu rozpočtu sa bude venovať mestské zastupiteľstvo.“  Rovnako tak super objektívna reportáž TV Karpaty, kde strojcom všetkého zla je poslanec Hudcovič, ale kvalita rozpočtu redaktora vôbec netrápila…

Tomáš Hudcovič

Populárne články