Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Paralympionici chcú podľa J. Riapoša začať stavať nové paralympijské centrum na jar, pozemok na predaj nie je

Published

on

Reklama
Reklama

Pred časom sa na sociálnych sieťach diskutovalo o umiestnení novej hádzanárskej haly a o voľných pozemkoch v Piešťanoch. V diskusii sa objavil názor, že okrem pozemkov pri školách, ktoré ponúklo Mesto Piešťany, by bolo dobré sa pozrieť aj na pozemok vedľa zimného štadióna, kde kedysi stála hala hádzanárov a volejbalistov takzvaná „Nafukovačka“. Na oplotení miesta, kde má vyrásť paralympijské centrum sa objavili reklamy realitných kancelárií a niektorí obyvatelia mali za to, že pozemok je na predaj, a tak by ho Mesto Piešťany mohlo kúpiť naspäť do svojho vlastníctva.

Či je pozemok naozaj na predaj a či má o tom nejakú vedomosť náš primátor, som sa ho pýtal na jednom z rokovaní. Odpoveď bola, že o tom nevie. Pán prednosta však sľúbil, že informácie preveria. Po pár dňoch som dostal od pracovníčky MsÚ nasledovnú odpoveď: „Pýtali ste sa na pohyb vlastníctva pozemkov, ktoré majú slúžiť k vybudovaniu Paralympijského centra. V súčasnej dobe tam na ich pozemkoch nie je žiadny pohyb vo vlastníctve. V kúpnej zmluve medzi Mestom Piešťany a paralympijskou spoločnosťou, ktorou sa dané pozemky na nich previedli je odsek, v ktorom má Mesto Piešťany predkupné právo na dané pozemky a teda, nemali by ich previesť na tretiu osobu bez nášho vedomia.“

Z odpovedi ma zarazila pasáž o predkupnom práve. Pamätám si totiž na dávnejšie medializované informácie, že Mesto predkupné právo nemá, respektíve, že sa ho vzdalo. Chcel som preto vidieť zmluvy či dodatky, keďže zverejnené na webe nie sú. Zmluvy som  nedostal, ale prišla ďalšia odpoveď z mestského úradu: „Pozerali sme ešte zmluvy na právnom oddelení a v časovom rozostupe ich bolo ohľadne paralympijského centra viac. Neskôr paralympijský výbor požiadal o zrušenie predkupného práva – materiál k tomu bol spracovaný do MsZ dňa 3. 9. 2008. Uznesením MsZ č.155/2008/E zo dňa 3. 9. 2008 bolo zrušené predkupné právo oprávneného Mesta Piešťany, zriadené Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva č.3670605, ktorá bola uzatvorená 28. 8. 2006 (vklad bol povolený 2.1.2007 – V3588/06 LV č.10243 k.ú. Piešťany). Predkupné právo bolo zrušené v zmysle Čl. IV., predmetom ktorého sú : stavba graboplastová hala na parc. č.10142, stavba TJ súp. č.4791 na parc. č.10143, pozemok parc.č.10142 zast. pl.. a nádvoria vo výmere 4633 m2 a pozemok parc. č.10143 zast. pl. a nádvoria vo výmere 1068 m2 a príslušenstvo – MTJ inžinierske siete.“

Takže týmto je jasné, že ak by aj pozemok bol na predaj, Mesto Piešťany naň predkupné právo nemá. Vzdalo sa ho za primátorovania Rema Cicutta rozhodnutím vtedajšieho mestského zastupiteľstva.

Reklama

Ján Riapoš: Na jar 2019 chceme začať stavať

Vizualizácia Paralympijského centra s webovej stránky www.paralypijskecentrum.sk

Keďže mi však stále chýbala informácia, či je teda pozemok na predaj alebo nie, oslovil som po vlastnej osi aj Slovenský paralympijský výbor a jeho predsedu Jána Riapoša. Keďže som ponuku na predaj nenašiel na žiadnej realitke, predpokladal som, že nič také nie je na stole, a tak som sa pána Riapoša spýtal tiež ako vidí výstavbu Paralympijského centra. Po dvoch dňoch prišla nasledovná odpoveď priamo od predsedu SPV:
„V histórii vzniku tohto zámeru sa treba vrátiť na začiatok, keď stará grafobalová hala už nespĺňala žiadne bezpečnostné a hygienické štandardy a kedže sme boli spoločne užívateľmi s Hádzanármi z MTK Piešťany spustila sa diskusia o spoločnom projekte a žiadosti na mesto no nakoniec sa Hádzanári rozhodli predložiť samostatný projekt a SPV tiež náš projekt bol v mestom zastupiteľstve úspešnejší hlavne v tom ,že sme navrhli odkúpenie uvedenej haly a následne výstavbu novej. Hádzanári chceli prenájom za 1 euro a podporu od mesta na prevádzkovanie.

Následne mesto zadalo vypracovanie súdno-znaleckého posudku a bol rokovanie v mestskom zastupiteľstve rokovanie kde bola stanovená suma odpredaja 11 000 000 slovenských korún ktorú SPV uhradilo a stalo sa vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. Pustili sme sa do prípravy a sanácie a iba odstránenie ekologickej záťaže čím uvedená hala bola /Azbest a ďalšie nebezpečné látky/ nás stálo viac ako 450 000 eur. Čiže SPV je jediným vlastníkom uvedených pozemkov a prispel nie malou sumou do rozpočtu mesta a pokiaľ si dobré pamätám uvedené financie boli použité na rekonštrukciu futbalového štadióna.

Následne sme vo výberovom konaní vybrali dodávateľa stavby, ktorý bohužiaľ nestaval a nedostaval centrum. Dnes sme vyhrali všetky súdne konania a vyhlásili konkurz na uvedenú spoločnosť, ktorá nám k dnešnému dňu dlhuje viac ako 2,6 mil eur. Podľa správcu Konkurznej podstaty by mal byť konkurz do konca roka ukončený.

Pozemky nikdy na predaj neboli a ani nebudú nakoľko nie rýchlo, ale stále pokračujeme čoho dôkazom je vybudovanie, skolaudovanie a spustenie novej trafostanice pre celú časť Piešťan, kde sú naše pozemky v spolupráci so spoločnosťou Magna vrátane úž fungujúcu časť pre zimný štadión.

Dnes finalizujeme celú architektonickú časť s ohľadom na nové technológie, realizoval sa nový geologický prieskum s ohľadom spodnej vody , čo nám skomplikovalo zámer vybudovania podzemných garáži pod celým centrom nakoľko spodná voda je o 1 meter vyššie ako uvádzali predchádzajúce. Všetky tieto práce odhadujem, že budú trvať do konca roka 2018 a na jar 2019 chceme začať stavať.

Mrzím ma, že centrum ešte nestojí no môžem Vám zodpovedne prehlásiť, že robíme maximum pre jeho dobudovanie a verím v jeho dostavanie do konca roka 2021. Mnohí by sa už na to po všetkých komplikáciách pri výstavbe na to vykašlali a pozemky predali, no náš zámer naďalej trvá.

Treba si tiež uvedomiť, že ide o investíciu na úrovni 30 mil. eur. Takže nejde o malú investíciu podľa mňa a mojich informácii jednu z najväčších aká bol v poslednom období v Piešťanoch realizovaná.“

Populárne články