Úvod Kultúra Cyrilo-metodská cesta získala významné ocenenie

Cyrilo-metodská cesta získala významné ocenenie

REKLAMA

Cyrilo-metodská cesta získala certifikáciu Kultúrna cesta Rady Európy. Ide o prvú z takto certifikovaných ciest, ktorá je zameraná na slovanské kultúrne dedičstvo 내가 살인범이다 다운로드. Lídrom medzinárodnej iniciatívy je Zlínsky kraj, pričom Trnavský samosprávny kraj je členom partnerskej siete.

Cesta sv. Cyrila a Metoda spája kultúrne dedičstvo desiatich európskych krajín english for proficiency. Dve jej zástavky sú aj neďaleko Piešťan – Kostolec (Ducové) a Rotunda sv. Juraja (Nitrianska Blatnica). Cieľom projektu je priblížiť veľkomoravskú misiu solúnskych bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda v 9 더보이 다운로드. storočí.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

„Trnavská župa je členom medzinárodného združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje už od roku 2016. Potešila ma správa, že naše spoločné úsilie bolo ocenené Radou Európy a cesta získala jej certifikáciu Windows 10 1909. Som presvedčený, že to bude ďalším impulzom pre rozvoj cestovného ruchu u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

O certifikáciu, ktorá je zárukou kvality tematickej trasy, sa Evropská kulturní stezka sv v4 apk 다운로드. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.  usilovala niekoľko rokov. Úspešná bola vďaka prezentácii pred komisiou Rady Európy. Tím tvorila riaditeľka združenia Martina Janochová, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu Bratislava Vania Radeva a riaditeľka Slovenského domu Centrope Tatiana Mikušová.

Združenie bolo založené v roku 2013 a v súčasnosti je reprezentované 19 oficiálnymi členmi zo šiestich štátov strednej a juho-východnej Európy. Svojimi aktivitami podporuje živý cyrilo-metodský odkaz a hodnoty založené na rešpekte a dialógu medzi ľuďmi rozličných kultúr a vyznaní.

Trnavský samosprávny kraj, ako jeden z členov združenia, realizoval projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilomedějské stezky v moravskoslovenském příhraničí“ v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Počas dvoch rokov slovenskí a českí partneri spolupracovali pri naštartovaní existencie medzinárodnej Cyrilo-metodskej cesty. Bolo zostavené trasovanie Cyrilo-metodskej cesty na území Trnavského kraja a susedných krajov s dosahom na historicky hodnotné lokality, body záujmu a vyznačenie trasy oficiálnym logom pozdĺž turistických trás. Cesta je určená predovšetkým pre pútnikov, seniorov, juniorov, rodiny s deťmi a cyklistov.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA