Úvod Kultúra Plagáty Zdeňka Buriana nájdete v prírodovednej zbierke Balneologického múzea I. Wintera

Plagáty Zdeňka Buriana nájdete v prírodovednej zbierke Balneologického múzea I. Wintera

REKLAMA
GM Dental Zubar

Balneologické múzeum Imricha Wintera pokračovalo aj v roku 2019 a 2020 v reštaurovaní zbierkových predmetov z papiera. Bolo to možné vďaka finančnej podpore – grantu poskytnutému Fondom na podporu umenia v roku 2019. Boli zreštaurované dva plagáty s reprodukciami malieb významného českého maliara a grafika Zdeňka Buriana(1905 – 1981) a secesný album na uloženie zbierky pohľadníc kúpeľov Trenčianske Teplice Millennium Fox Fox.

Plagáty sú zaradené v prírodovednej zbierke múzea a slúžili ako školské pomôcky a využívali sa pri výučbe. Vzhľadom na tlačené popisy v nemeckom jazyku na rubovej strane plagátov konštatujeme, že išlo o plagáty určené na export do nemecky hovoriacich krajín. Projektom ich reštaurovania sme nadviazali na predošlé reštaurovanie štyroch plagátov zo súboru tohto typu školských pomôcok, ktoré sú zaradené v prírodovednej zbierke nášho múzea short video.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Reštaurátorka papiera Mgr. art Jana Krajčovičová postupne zreštaurovala dva plagáty – „Deinotherium gigantissimum“ (evidenč. číslo P-694) a „Karbónsky prales na brehu plytkého jazera. Obrovská pravážka z rodu Meganeura“ (evidenč. číslo P-695). Ako školské pomôcky ich vydalo v roku 1959 Státní pedagogické nakladatelství, n.p autocad 2009. Praha.

Plagáty sú vytlačené na pevnom papieri, ktorý sa stáča. Do múzea sa dostali darom a boli dlhodobo uchovávané v stočenom stave. Povrch plagátov bol znečistený drobnými nečistotami a depozitmi. V hornej časti plagátu Deinotherium bolo vidieť pokreslenie bledomodrou školskou kriedou v hrubšej vrstve, zrejme za účelom farebného potlačenia poškodení tejto časti plagátu Download Coco Melon. Pri okrajoch boli úbytky papierovej hmoty, roztrhnutia, výraznejšie sú zlomy rohov. Zlomy papiera vidieť aj v ploche plagátov. Na niektorých miestach sú aj výraznejšie roztrhnutia zasahujúce do plochy plagátov. Na zadnej strane sa nachádzajú popisy čo plagáty zobrazujú v nemčine. Tieto texty sú čiastočne neúplné pretože okraje plagátov boli druhotne mierne orezané 닌자 가이덴 블랙 다운로드.

V rámci reštaurovania vykonala obojstranné mechanické očistenie ich povrchov od usadenín a nečistôt a čistenie vo vodných roztokoch. Z plagátu Deinotherium odstránila aj vrstvu školskej kriedy v hornej časti plagátu. Z plagátu Karbónsky prales zasa lepiacu pásku.

Ďalšou etapou bolo lokálne podlepenie zlomov a roztrhnutí japonským papierom a neutrálnou archívnou páskou a doplnenie chýbajúcich miest tekutou papierovinou. Nasledovala neutralizácia papiera, lisovanie a v záverečnej fáze reštaurátorka jemne vyretušovala doplnené miesta a poškodenia povrchu tak, aby boli farebne zjednotené.

Cieľom reštaurovania bolo navrátiť plagátom v maximálnej možnej miere pôvodný vzhľad a zamedziť ich ďalšej degradácii. Návštevníci múzea si ich budú môcť prezrieť v hlavnej expozícii múzea.

Historický secesný album na pohľadnice evidovaný v zbierke Balneohistórie B2 (evidenč. číslo B2-930). V albume je uložená zbierka 72 pohľadníc s tematikou kúpeľov Trenčianske Teplice (a z nich 18 pohľadníc sú pohľadnice s národopisnými motívmi vzťahujúcimi sa tiež k Trenčianskym Tepliciam). Časovo pochádzajú z obdobia od konca 19. storočia do 40. rokov 20. storočia. Na titulnej strane je nalepený secesný motív ženy prekrývajúci farebnú drobnú maľbu – pohľad na krajinku. Album bol získaný kúpou od publicistu a spisovateľa, autorov článkov i publikácií o Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach Ing. Jána Šípoša.

Povrch väzby aj listy knižného bloku albumu boli znečistené, listy najmä v prehyboch zložiek. Časté boli roztrhnutia listov v miestach výsekov, ktoré slúžia na uchytenie pohľadníc. Krehkosť a lámavosť papiera bola zapríčinená jeho zvýšenou kyslosťou, ktorá priebežne narastá počas starnutia papiera, a tiež pôsobením svetla. Na niektorých listoch boli viditeľné farebné zmeny spôsobené svetlom, spôsobené tým keď bol album dlhšiu dobu otvorený na jednom mieste. Väzba albumu je vyhotovená na knihársku gázu, zložky sú na ňu uchytené pomocou oceľových sponiek. V miestach kde sa knižný blok pripája k doskám boli roztrhnutia, čím knižný blok stratil s doskami súdržnosť. Z chrbtovej časti väzby sa zachovali len dva fragmenty čiastočne prichytené v mieste drážky ku zvyšku väzby. Dosky väzby boli na hranách a rohoch odreté, lepenka sa v rohoch rozpadala po vrstvách. Povrch pokryvu bol poškodený. Prednú dosku zdobí farebný obrázok s motívom zimnej krajinky prelepený iným – grafikou s motívom ženy a s druhotným nápisom: Trenč. Teplice.

Reštaurátorka vyčistila povrch väzby a stránky knižného bloku albumu od prachu a nečistôt. Nasledovala neutralizácia papiera a scelenie roztrhnutých a zlomených častí papiera na jednotlivých stranách albumu. Potom uvoľnila a odstránila grafiku s motívom ženy a odokryla pôvodný obrázok na titulnej strane albumu. Spevnila poškodené hrany a rohy dosiek väzby. Po dohovore s objednávateľom reštaurátorka poškodený a čiastočne chýbajúci pokryv chrbta novým farebne príbuzným materiálom. Nasledovalo retušovanie pokryvu a obrázku na titulnej strane väzby. Napokon reštaurátorka pre album vytvorila na mieru ochranné puzdro.

Reštaurovaním sa podarilo zastaviť degradáciu materiálu albumu, zlepšiť jeho stav a obnoviť estetické hodnoty. Návštevníci si ho môžu pozrieť v stálej expozícii múzea.

Plagát „Deinotherium“ stav pred reštaurovaní
Plagát „Deinotherium“, detail jedného z poškodení
Plagát „Deinotherium“, stav po reštaurovaní
Plagát „Karbónsky prales“, detail poškodenia v ľavom dolnom rohu
Plagát „Karbónsky prales“, detail poškodenia v ľavom dolnom rohu po doplnení papierovinou
Plagát „Karbónsky prales“, stav po reštaurovaní
Album so zbierkou pohľadníc kúpeľov Trenčianske Teplice, stav pred reštaurovaním
Pôvodný výzdobný motív druhotne prelepený secesným motívom ženy na titulnej strane albumu
Album po reštaurovaní, celkový pohľad
Pôvodný výzdobný motív na titulnej strane albumu po odstránení druhotného motívu a po zreštaurovaní

Text: Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná, Jana Krajčovičová

REKLAMA