Úvod Koktail Zavolajte kominára, nie hasičov

Zavolajte kominára, nie hasičov

Vonku zima ako v ruskom filme a vy sa tešíte na teplo z Vášho krbu alebo pece? Nezabudli ste pred sezónou na niečo fixedsys fonts? Áno, máme na mysli kontrolu komína.

Mnohé komíny nezodpovedajú požiadavkám požiarnej bezpečnosti. U starších a menej kvalitných komínov je hlavným neduhom horší ťah, ale aj nedostačujúce tepelnoizolačné vlastnosti a citlivosť na vlhkosť 카라 큐피드 다운로드. Staré komíny sú náchylné na tvorbu trhlín, v dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú. Keďže ich odolnosť proti takýmto teplotám je nedostatočná, pri vyhorení sadzí sa stávajú nebezpečným prvkom stavby Forced php files.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Požiare sú každodennou súčasťou života. V minulom roku hasiči zaznamenali viac ako 11 000 výjazdov, z toho v bytových a rodinných domoch viac ako 1 700 dropbox videos. Vyhorenie domov, obete na životoch, značné škody na majetku či otravy spalinami – to všetko sú následky, ktoré môže spôsobiť oheň. Rizikovým miestom v dome, ktorý sa významnou mierou podieľa na vzniku požiarov, je komín 연극 대본 다운로드. Predísť katastrofám možno jeho dôkladnou starostlivosťou.

Čistenie komína zlepšuje jeho bezpečnostné parametre Ring of Elysium. Pravidelnú kontrolu komína stanovuje zákon. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen kvôli vlastnej bezpečnosti, ale aj preto, že to prikazuje zákon segoe ui font. Vyhláška č. 401/2007 Z. z. nariaďuje pre komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW prehliadku každé štyri mesiace, pre komíny na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou každých 12 mesiacov ai suite 3. Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 EUR SketchUp7.

Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník. Výsledkom pravidelnej kontroly je vystavenie potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína v zákonom stanovených lehotách a jeho záruka o bezchybnom fungovaní komína Premiere Pro cs6. V prípade požiaru a stanovenia nevhodného technického stavu komínového telesa ako hlavnej príčiny jeho vzniku, môže hasičský a záchranný zbor udeliť fyzickej osobe sankciu vo výške až 330 EUR. Avšak oveľa väčšou „pokutou“ je v tomto prípade poškodený, ohňom znehodnotený Váš majetok. A navyše ak máte poistku aj proti požiaru, poisťovňa bude po Vás vyžadovať predloženie revízie aby Vám poskytla plnenie v plnej výške v prípade takejto udalosti a zbytočne sa tak zbavíte rizika, že poistné plnenie nebude v plnej výške.

Ako teda mať doma príjemné teplo a neobávať sa, že Váš komín pre Vás pripraví prekvapenie v podobe intenzívneho ale krátkeho zohriatia pre hasičov?

Navštívte našu Energozónu, kde Vám poskytnú informáciu o najbižšiom kominárovi a Vy si budete môcť okrem chytenia gombíka pre šťastie aj kľudne vychutnávať teplo Vášho domova spolu s blízkymi.

Zdroj: www.energozona.sk

REKLAMA