REKLAMA

Človek, vďaka, ktorému dnes máme významné vtáčie územia na Sĺňave by dnes oslavoval 90 rokov. Narodil sa 19. júla 1927 v Březanoch website. Viliam Kubán bol poriečnym strážcom a ornitológom. Za svoj život okrúžkoval 120-tisíc vtákov, čo sa vraj zatiaľ nikomu inému nepodarilo.

REKLAMA
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Viliam Kubán pracoval ako poriečny strážny, takže sa často stretával s vtáctvom okolo rieky 1987 free download. Ornitológii sa začal venovať systematicky od roku 1959. Je autorom a spoluautorom vyše 70 príspevkov a štúdií o avifaune okolia Piešťan. Vo vedeckých kruhoch je vysoko hodnotený najmä za výsledky, ktoré dosiahol pri výskume zimovania vtáctva na Sĺňave a pri krúžkovaní vtákov 윈도우 10 아이튠즈 다운로드. Počas svojho života okrúžkoval 120 000 vtákov, čo sa v dejinách slovenskej ornitológie zatiaľ nepodarilo nikomu. Bol majstrom vo vábení a chytaní vtákov 멜론 차트 top 100 다운로드. Pravidelne sa zúčastňoval ornitologických táborov a tak vychovával mladých nadšencov k tomuto koníčku.
V usim. Kubán bol pri Sĺňave od jej vzniku a svoj život zasvätil výskumu a ochrane vtáctva žijúceho na nej. Vytvoril zelenú enklávu v časti pri pravom brehu nádrže, ktorá dnes nesie názov Kubánova výsadba 유니클로 화면보호기 다운로드. Je to oáza pre mnohé druhy vtáctva.  Hniezdia tu trsteniariky, kúdelníčky, kačice, labute a mnohé ďalšie druhy, medzi iným aj bučiačik močiarny Nero BurningRom 7 download. Ešte viac sa rozšírili možnosti pre hniezdenie po roku 1972, keď bol uprostred priehrady vytvorený ostrov Čajky, ktorý sa volá tiež Vtáčí ostrov Sudden Strike 2.  Na necelých troch hektároch tohto ostrova každoročne zahniezdi okolo 7000 párov čajky smejivej, ale aj iné druhy. Vzácnosťou  Vtáčieho ostrova je i hniezdna kolónia rybára riečneho 새벽 기도 음악 다운로드. Tento druh patrí medzi ohrozené v rámci Európskej únie.

Viliam Kubán zomrel 9. novembra 2006 vo veku 79 rokov. Na jeho pamiatku a dielo, ktoré tu zanechal môžeme spomínať aj dnes vďaka projektu Spoznaj nepoznané, ktorý vďaka kamere umiestnenej na Vtáčom ostrove približuje vzácne druhy žijúce na Sĺňave previous version of TeamViewer.

-red- Zdroj: Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s.17) 

Foto: Archív E. Kubicu

Čítajte tiež:

Láska v krídlach: Labute boli pre Kubána ako gorily pre Dian Fossey

Kubánovu výsadbu chcú dať do pôvodného stavu, pomôžu aj aktivisti

 

REKLAMA