Úvod Koktail Slovenský vodohospodársky podnik informuje prostredníctvom sociálnej siete

Slovenský vodohospodársky podnik informuje prostredníctvom sociálnej siete

REKLAMA

Slovenský vodohospodársky podnik spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 kilometrov. Pod správu riaditeľstva v Banskej Štiavnici a odštepných závodov v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Piešťanoch spadá dohromady 295 vodných nádrží, 3 158 kilometrov ochranných hrádzí a kanálová sieť v dĺžke 1 605 kilometrov 저벅가 다운로드. Celková plocha povodí je 49 034 kilometrov štvorcových. Novinkou vodohospodárskeho podniku je komunikácia prostredníctvom sociálnej siete facebook, vďaka ktorej sa množstvo obyvateľov dozvie o aktuálnom dianí na našich riekach, ako aj činnosti, ktorú SVP pravidelne vykonáva 혜화동 다운로드.

16299316_1435295390103287_2056667628775303819_n

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Stránka včera informovala o dianí na rieke Laborec v extraviláne obce Zbudské Dlhé,  kde došlo k podmytiu a následne zosuvu časti svahu v blízkosti železničnej trate 지하철 앱 다운로드. Úsek v dĺžke približne 100 metrov sa zosunul v dôsledku výdatných snehových zrážok a ťažkého snehu. Svah musel Slovenský vodohospodársky podnik sanovať, aby nedošlo k podmytiu železničnej trate full Pinterest image.

-lt/Zdroj a foto: Slovenský vodohospodársky podnik-

REKLAMA