Connect with us

Blogy

Vojna MOSTu – HÍD

Published

on

Reklama
Reklama

Aj takto by sa dalo charakterizovať ťaženie 3 poslancov za túto stranu na zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja minulú stredu. Musím uznať, že skúsenosti z vysokej politiky títo páni majú a aj témy, na ktoré sa pripravili sú závažné a myslím si, že problémy, ktoré pomenovali treba riešiť, avšak spôsob prezentácie a komunikácie bol z môjho pohľadu neprimeraný.

Po týždennom odležaní si tohto zasadnutia by som rád v stručnosti priblížil, čo sme riešili.

[singlepic id=52041 w=220 h=160 float=left]Hneď v úvode zasadnutia dali poslanci p. Parízek a p. Cicutto návrhy na stiahnutie niektorých bodov z rokovania. Išlo o body, ktoré sa týkali nemocníc v Dunajskej Strede a Galante, tieto body navrhli práve poslanci za stranu MOST – HÍD. Návrhy nemali podľa právneho stanoviska opodstatnenie, keďže boli niektoré v rozpore so zákonom. P. Parízek šikovne spojil ich vyradenie s vyradením bodov so žiadosťou o predloženie informácií o poskytnutých dotáciách pre školy a znížením dotácie pre Rodný môj kraj, ktoré boli tiež dielom spomenutých poslancov. Týmto sa po odhlasovaní poslancami dostali mimo program aj body, ktoré nesúviseli s nemocnicami, čo sa samozrejme predkladateľom nepáčilo. P. Cicutto dal vyradiť bod o odpredaji majetku v blízkosti zimného štadiónu v Piešťanoch kvôli novým skutočnostiam.

REKLAMA

Reklama

zverland-2-april

Nasledovným zaujímavým bodom bolo doplnenie Rokovacieho poriadku, kde bol návrh ohľadne podávania interpelácií, ktoré by mali byť čiastočne obmedzené, keďže mali byť podľa nového návrhu podávané vopred pred zasadnutím, avšak p. Babičová pripomenula, že niekedy interpelácie na predsedu vyplynú počas rokovania. Odznelo aj niekoľko ďalších návrhov načo p. Mikuš dal zriadiť návrhovú komisiu, ktorá bude riešiť návrhy na zmeny rokovacieho poriadku a na základe spracovaných návrhov sa môže rokovací poriadok potom následne meniť po odhlasovaní zastupiteľstvom.

Pokračovalo sa ďalšími bodmi o odpredaji majetku a rozprava nastala až pri bode týkajúcom sa odpredaja Vodohospodárskeho učilišťa v Piešťanoch. Navrhovaná cena 1 EURo sa zdala niektorým poslancom neprimeraná, keďže napriek tomu, že túto budovu kraj dostal od štátu „zadarmo“, teda ju vlastne vracia spať za rovnakú cenu,  spolu s ňou však dostal aj kompetenciu a zodpovednosť zabezpečiť stredoškolské vzdelanie, ktoré stále zostávajú na pleciach kraja. Odzneli aj návrhy na zmenu z kúpnej zmluvy na darovaciu. Nakoniec po porade zostal a bol odsúhlasený pôvodný návrh na predaj za 1 EURo.

Drobná roztržka ohľadne personálnej obsadenosti v maďarskej časti nastala pri návrhu zástupcov do Výborov pre otázky zamestnanosti, ako aj pri určení zástupcov do jednotlivých rád škôl. Týkalo sa to prevažne okresov Galanta a Dunajská Streda, avšak pre Piešťany tiež nastala zmena oproti návrhu pre Gymnázium Pierre de Coubertina, kde namiesto p. Ottingera bude v Rade školy p. Tamajka.

[singlepic id=52331 w=320 h=240 float=right]Na záver nasledovali body Rôzne a Interpelácie. V Rôznom som predniesol požiadavku o väčšiu informovanosť ohľadne krokov pri projekte rekonštrukcie Krajinského mostu, o zverejnenie jednotlivých vykonaných a plánovaných krokoch na stránkach TTSK (uvidím, či moju požiadavku p. Mikuš dá zrealizovať). Tiež odzneli od poslancov MOSTu – HÍD názory na vyradené body a ich návrhy a nespokojnosť. Ostatní poslanci im vysvetlili, že spôsob predkladania návrhov by mal byť taký, že predkladatelia prídu aj na rokovania Rady a komisií, aby svoje návrhy vysvetlili a obhájili predtým, ako sa dostanú na rokovanie zastupiteľstva. S otázkami, argumentami a nespokojnosťou k téme nemocníc vystúpil aj občan Gaulider, ktorý dostal 3 minúty na vyjadrenie svojho názoru (poslanci majú 5 minút – presne sledované p. Mikušom).

V Interpeláciách sa p. Gál,  p. Nagy a p. Érsek (poslanci MOST – HÍD) znova obracali na p. Mikuša s problematikou nemocníc v Galante a Dunajskej Strede + otázka na financovanie ciest, takže tento bod prebiehal v podobnom duchu ako predchádzajúci a vlastne aj väčšina tohto zasadnutia.

Foto: infonet.tv a archív TTSK

Záznam na: http://www.infonet.tv/TRNAVA-VuC.html?aid=3886

Autor: Jozef Drahovský

Populárne články