Connect with us

Blogy

Blog Petra Zemánka: Jedna lastovička jar neurobí, ale…

Published

on

Reklama
Reklama

… každého z nás poteší, lebo je symbolom prichádzajúcej jari a príjemných slnečných dní, ktoré si môžeme vychutnať na výlete alebo prechádzke postupne ožívajúcou prírodou v meste,  či niekde po okolí. Pre piešťancov má jar aj špeciálnu príchuť spojenú s očakávaním zahájenia letnej kúpeľnej sezóny spojenej s príchodom štyroch „úrodných“ letných mesiacov špecifických najmä pre kúpeľné mestá.

zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (7)Ja som v nadpise myslel na inú „lastovičku“, ktorá ma potešila pri náhodnom sledovaní lokálneho vysielania TV Piešťany. V stručnej správe sa tam uvádzalo, že pán poslanec Jančovič vďaka svojej aktivite v oblasti týkajúcej sa zaobchádzania s odpadmi resp.  ich separácie dosiahol dohodu so zmluvným odberateľom komunálnych odpadov z Piešťan, ktorou sa ušetrí Mestu resp. jeho rozpočtu okolo 200 tisíc € ročne! Dobrá správa pre občanov a príklad toho, ža ak vedenie Mesta využije odborné skúsenosti zvolených poslancov a zverí im isté kompetencie, môže to byť prínosom pre nás všetkých.Pánovi Jančovičovi aj kolektívu zamestnancov Mesta zodpovedných za zneškodňovanie odpadov v Piešťanoch týmto ďakujeme ! Verím, že ušetrené financie sa niekde rýchlo nerozplynú len tak, ako dym vo vánku…

Ideálne by bolo ponechať ich adresne v rezorte životného prostredia, napríklad na riešenie problémov s kompostoviskom či zberným dvorom. Dotknem sa pritom nedávneho rokovania MsZ. Podľa môjho názoru poslancami relatívne rýchlo odsúhlasený zámer presťahovania zberného miesta  všetkých odpadov na severný okraj mesta má isté trhliny. V mestskom parku sa predsa nachádza vodárensky využívaný vodný zdroj, ktorého pásmo hygienickej ochrany siaha až po Hornú Stredu. K umiestneníu plánovaného zberného dvora „nad mestom“ môžu mať oprávnené výhrady niektoré dotknuté inštitúcie, ktoré by mohli narýchlo pripravený projekt zastaviť.

IMG_7486_resizeZo životných skúseností viem, že kompostoviská veľkých miest bývajú často naviazané na odpadové hospodárstva mestských komunálnych ČOV, ktorá je u nás prevádzkovaná spoločnosťou TAVOS Piešťany, kde má Mesto svoj podiel. Nenašlo by sa v areále ČOV, alebo v jej blízkosti, nejaké miesto aj na uložnenie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý by sa nemusel asi nie práve „najekonomickejšie“ voziť do vzdialenej Bioplynovej stanice? Skompostovaný odpad je použiteľný ako dobré biologické hnojivo, ktoré by sa po odbornom doplnení živín mohlo použiť napríklad na údržbu mestského či kúpeľného parku. Nájde sa na prehodnotenie do značnej miery rizikového projektu sťahovania zberní odpadov mimo resp. nad mesto ešte dostatočná vôľa medzi poslancami pred posledným rokovaním MsZ pred prichádzajúcou letnou sezónou ?

Reklama

Po mnohých negatívnych správach o chýbajúcich prostriedkoch v rozpočte a nekonečných úvahách poslancov ako občanom vysvetliť, že Mesto už na niektoré aktivity možno nebude mať dosť prostriedkov, prišlo konečne niečo pozitívnejšie. Je to iste nasledovaniahodný príklad, ako sa dá mestská kasička ak už nie plniť, tak aspoň trochu šetriť… Verme, že príklad pána poslanca Jančoviča bude inšpirujúci aj pre ďalších mladých poslancov, ktorých sme si len pomerne nedávno zvolili za svojich zástupcov do mestského parlamentu vo svojich sférach pôsobnosti. Nechcem tým samozrejme podceňovať ani odrádzať ich skúsenejších kolegov sediacich v MZ, ale praktickú dynamiku do činnosti nových kolektívov obvykle prinášajú tí mladší ambicióznejší členovia, ktorí tam prišli s cieľom niečo dokázať. Držme im v tom palce!

Rád by som na tomto mieste vyslovil nádej, že aj výsledky posledného rokovania MsZ by mohli byť „prvou jarnou lastovičkou“, akýmsi príznakom otepľujúcich sa vzťahov medzi vrchnými predstaviteľmi nášho kúpeľného mesta. Aj keď so mnou v tejto veci niekto možno nebude súhlasiť,  bolo by to podľa mňa veľmi pozitívne pre budúcnosť jeho obyvateľov. Posunom riešenia osobných problémov na obdobie pred ďalšími voľbami by rastúcemu počtu nespokojných obyvateľov mesta zmenené vzájomné správanie ich čelných predstaviteľov umožnilo prehodnotiť ich súčasný kritický pohľad na vyslovenú dôveru. Aj z perspektívneho uhla pohľadu, ako na možných kandidátov do funkcií v budúcich komunálnych voľbách.

triedenie-odpadu-14Záverom svojho  príspevku by som rád všetkým obyvateľom mesta tlmočil odkaz resp. prosbu pána poslanca Jančoviča. K úspešnému riešeniu problematiky nového ekologickejšieho zneškodňovania komunálnych odpadov v meste môžu prispieť všetci obyvatelia mesta aj svojim dielom. Dôslednejším separovaním odpadov resp. zvýšením miery ich separácie, by mohli občania prispieť aj k zníženiu svojho ekonomického zaťaženia z pohľadu výberu poplatkov za odpady.

Peter Zemánek

Populárne články