Úvod Aktuality Za Zelenú cestu vyzbierali tri a pol tisíca podpisov

Za Zelenú cestu vyzbierali tri a pol tisíca podpisov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Od konca apríla sa zberali podpisy pod petíciu „Za Zelenú cestu“. Dnes 20. júla odovzdali členovia petičného výboru Marián Kališ, Vladimír Jankech a Dušan Knap na ministerstve dopravy a výstavby podpisové hárky, ktoré obsahovali 2710 podpisov php compression. Ďalších 875 občanov podpísalo online verziu petície, takže celkovo sa vyzbieralo 3585 podpisov.

„Cieľom tejto občianskej iniciatívy je urýchliť proces zmeny štyridsať rokov nefunkčnej železničnej trate Piešťany – Vrbové na cyklodopravnú trasu large iPhone attachments. Petičná akcia odštartovala 29. apríla hromadnou cyklojazdou po ceste II. triedy číslo 499 na trase Piešťany – Vrbové. Do 30. júna petíciu podpísalo 3585 občanov pdf 소설 다운로드. 2710 signatárov podpísalo petičné hárky fyzicky, 875 občanov využilo online možnosť,“ informoval člen petičného výboru Dušan Knap medical certificate.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Podpísaní občania žiadajú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby podporilo zmenu nevyužívanej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým cez Trebatice a Krakovany na bezpečnú cyklo-dopravnú komunikáciu situovanú mimo zóny automobilovej dopravy a zároveň urýchlene realizovalo prevod parciel pod terajšou železnicou z vlastníctva štátu na dotknuté regionálne samosprávy Windows 7 illegal download.

Medzi dôvodmi, pre ktoré by tak malo ministerstvo urobiť sa uvádza naplnenie Národnej stratégie cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá navrhuje aj budovanie cyklotrás na zaniknutých železničných tratiach 중국어 성경 다운로드. Ďalej je spomenutá možnosť čerpania prostriedkov z IROP a schválenie zámeru vybudovania cyklo-dopravnej komunikácie na telese železnice dotknutými mestskými a obecnými zastupiteľstvami 웹캠 드라이버 다운로드.

Podľa petície pre rýchlu realizáciu zámeru vybudovania cyklo-dopravnej komunikácie na telese železnice hovorí fakt existujúcej infraštruktúry (prejazd ponad diaľnicu, mosty, železničné priecestia), ako aj pomerne jednoduché majetkovo-pozemkové vzťahy – drvivá časť zámeru je na pozemku štátu I love you again. Dôvodom pre vybudovanie cyklotrasy je tiež zaručenie bezpečného a plnoprávneho pohybu cyklistov, keďže na ceste II/499, spájajúcej Piešťany a Vrbové je vysoká intenzity dopravy motorových vozidiel  a nevyhovuje pre pohyb obyvateľov dotknutých obcí na bicykli 카3 한글자막 다운로드.

Autori petície tiež uvádzajú, že železničná trať stratila svoje opodstatnenie, nakoľko železničná doprava bola na trati Piešťany – Vrbové zrušená v roku 1978, platné evakuačné dokumenty z pohľadu civilnej ochrany obyvateľstva podľa nich nepočítajú s využitím železnice pre tieto účely, podnikateľské subjekty v priemyselných zónach v susedstve železnice nemajú záujem o jej využitie hand pump.

-th- Zdroj: TS Foto: ITUR

REKLAMA