Úvod Aktuality Vznikla Krajská organizácia cestovného ruchu, Piešťany sú medzi zakladateľmi

Vznikla Krajská organizácia cestovného ruchu, Piešťany sú medzi zakladateľmi

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V trnavskej župe vznikla Krajská organizácia cestovného ruchu. Pokusy o jej zriadenie boli už aj v minulosti za predošlého vedenia kraja, avšak k dohode kraja s oblastnými organizáciami vtedy nedošlo, najmä pre znenie stanov 윈도우 10 부트캠프 드라이버 다운로드. Kraj tak podporil vznik Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko, ktorého bol členom. Vlani v júni kraj už pod vedením Jozefa Viskupiča vystúpil z klastra a avizoval vznik krajskej organizácie cestovného ruchu Shindoriko Printer Driver.

Peter Tremboš (Rezort Piešťany), Peter Nízl (Trnava Tourism), Jozef Viskupič a Gabriel Somogyi (Žitný Ostrov)

Podľa župana Viskupiča Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko neplnil účel, na ktorý bol zriadený a nerešpektoval rozhodnutia zastupiteľstva TTSK o nominovaní nových odborníkov do orgánov League of Legends pbe. Predseda TTSK doporučil vystúpenie z klastra aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a ďalej avizoval, že podľa vyjadrení niektorých starostov z organizácie vystúpia aj ich obce Goodnote Gullible Download. Plánom kraja pod jeho vedením bolo pri rozvoji cestovného ruchu prikročiť k systémovému riešeniu a zriadiť krajskú oblastnú organizáciu cestovného ruchu WinIng Eleven 2018 Download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Krajská organizácia cestovného ruchu vznikla tento týždeň, keď zakladateľskú zmluvu podpísal trnavský župan Jozef Viskupič s oblastnými organizáciami cestovného ruchu OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism a OOCR Žitný Ostrov json-simple-1.1.jar. Predsedom KOCR sa stal trnavský vicežupan Pavol Kalman a výkonným riaditeľom bude Jaroslav Hric, riaditeľ Odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia TTSK 잠깐만 다운로드.

Organizácia má byť novým impulzom pre cestovný ruch v trnavskej župe. Jej úlohou bude podpora propagácie kraja, regionálnych produktov či služieb a podpora malých a stredných podnikateľov Download the Antagonistic Army. „Teší ma, že systémová zmena stratégie župy v podpore cestovného ruchu má ďalší konkrétny výsledok. Podarilo sa nám združiť kľúčových aktérov v cestovnom ruchu v kraji a zakladáme KOCR python selenium files. Považujem to za najlepší funkčný model podpory budovania Trnavského kraja ako destinácie cestovného ruchu a zároveň ako značky kvality, povedal trnavský župan Jozef Viskupič 불독맨션 다운로드.

Začiatok roka 2019 je bohatý na výstavy a veľtrhy cestovného ruchu, kde zúčastňuje trnavská župa i jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu. „Účasťou na veľtrhoch v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, chceme priblížiť potenciálnym návštevníkom náš kraj ako atraktívnu destináciu. V januári a februári sa zúčastníme na veľtrhoch v Brne, Bratislave, Budapešti, Bruseli a vo Viedni,“ informoval trnavský vicežupan P. Kalman.

-th-/TS TTSK  Foto: TTSK

REKLAMA