REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V uplynulých týždňoch zažívali v Čachticiach rušné chvíle. Atrakcia v podobe sprístupnených vínnych a úkrytových pivníc spojených tiež s legendami o grófke Alžbete Báthory láka také množstvo ľudí, že je to podľa obyvateľov priľahlých domov neúnosné. Spísali preto petíciu za zrušenie prevádzky Čachtické podzemie. Po vyhrotenej situácii už dnes zainteresovaní vystupujú zmierlivejšie a snažia sa nájsť riešenie Little Mermaid in the corner.

V roku 2008 Poľnohospodárske družstvo Čachtice kúpilo záhradu, kde kedysi stál kaštieľ rodiny Nádasdyovcov, s cieľom prinavrátiť podzemiu zašlú slávu a ukázať ho návštevníkom. Pod pozemkom je približne 150 m pivníc, ktoré slúžili na skladovanie, ale aj ako úkrytové pri nájadzoch Turkov. Dokumenty ukazujú, že pivníc a chodieb bolo pod Čachticami minimálne 6 km 댄스 타운 다운로드. Podrobnejší prieskum zatiaľ spravený nebol, ale predpokladá sa, že ich bolo výrazne viac. Dokonca sa hovorí o prepojení s Čachtickým hradom, Vrbovým a Novým Mestom nad Váhom. V spojení s legendami o krutej grófke Alžbete Báthory je Čachtické podzemie naozajstným lákadlom i historickým klenotom. Dobrovoľníci a viaceré občianske združenia pracovali roky na tom, aby priestory plné odpadu vyčistili a dostali ich do súčasného stavu Seoichu program.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Veľký záujem a počet návštevníkov dovtedy slepej pokojnej uličky strpčoval život jej obyvateľom. Tí, podľa ich vyjadrenia už nemohli využívať svoje nehnuteľnosti bez toho, aby neboli obmedzovaní na svojich právach. Prekáža im hluk, problémy s hygienou i autá návštevníkov, ktorí nerešpektujú informačné tabule s oznamom, že majú vozidlá zaparkovať v centre obce ftk imager. Dlhoročne hromadené problémy vyústili do petície, ktorou štyri desiatky obyvateľov lokality požadujú zrušenie prevádzky Čachtické podzemie. Jej obsahom sa zaoberalo koncom júna obecné zastupiteľstvo. Starostka Erika Ondrejková deklarovala, že obec spraví všetko v prospech občanov, pričom bude jednotlivé podnety z petície riešiť postupne Download across the universe.

Podľa nových dokumentov PD Čachtice nie je vlastníkom podzemia

Časť petície, ktorá sa týkala podzemnej stavby posunula obec na vybavenie stavebnému úradu, ktorý uskutočnil štátny stavebný dohľad 3. júla. „Pri štátnom stavebnom dohľade boli zistené niektoré nové skutočnosti, ktoré závažným spôsobom menia doteraz zaužívané pravidlá a majú podstatný vplyv na prevádzku uvedeného objektu 윈도우8 iso 다운로드. PD Čachtice kúpilo pozemok (záhradu), kde je vchod do podzemia v domnienke, že súčasne kupuje aj podzemnú stavbu. Na základe doložených relevantných podkladov, doteraz nikým nepredložených, podzemie je vo vlastníctve dvoch súkromných osôb, ktoré majú vlastnícky vzťah k stavbe. Preukázaní vlastníci požiadali PD Čachtice, aby obmedzilo návštevné hodiny na tri dni v týždni (pondelok, streda, piatok od 9.00 do 15.00 hod.), pričom od 1.9.2019 bude podzemie otvorené iba príležitostne podľa požiadaviek PD Čachtice 윈도우 10 마이크로소프트 다운로드. PD Čachtice s takýmto návrhom súhlasilo. Čo sa týka samotnej prevádzky bude PD Čachtice vyzvané stavebným úradom, aby si chýbajúce povolenia zabezpečilo. Takisto bude vyzvané, aby do 30 dní podalo žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavby nachádzajúce sa na zemskom povrchu,“ informovali následne predstavitelia obce gta San andres apk download.

„Vlastníci nechcú podzemie nejakým spôsobom zrušiť, či zničiť. Súhlasili s prevádzkou podzemia počas letnej sezóny. Ak sa budú plniť dohody, nikde nie je napísané, že neumožnia ďalšie fungovanie, ale v takom režime, aby neboli vlastníci okolitých nehnuteľností obmedzení na svojich právach. S podzemím sa nejde nič robiť, zostane tak ako je. To, že by ho chceli úplne zatvoriť, či zrušiť, nie je pravda, podzemie je pre potreby obce a PD Čachtice naďalej prístupné, aj mimo letnej sezóny,“ povedal pán Roman, ktorý zastupuje občanov v petícii a ktorý rovnako zastupuje vlastníkov podzemia, ako to vyplynulo z nových dokladov Terraria for free.

„Prevádzka tri dni v týždni nám neumožní úplne plnohodnotne fungovať, keďže záujem je väčší. Rešpektujeme však majiteľov, ktorí sa preukázali novými dokumentami. Obyvateľom rozumieme a mrzí nás, že k takejto situácii došlo. Na základe aktuálnych skutočností sme museli pozastaviť niektoré aktivity 피파2002 월드컵 다운로드. Mali sme pripravené herecké predstavenie, ale to už v týchto priestoroch byť nemôže. Hľadáme teda alternatívne priestory,“ vyjadril sa Miroslav Bitarovský z OZ Čachtické podzemie.

Po návale emócií, ktoré v predošlých dňoch eskalovali, to momentálne vyzerá tak, že obe strany sa snažia nájsť spoločnú reč a cestu. Zostáva veriť, že sa im to podarí, aby unikátna časť histórie nezostala skrytá a zabudnutá, ale aby sa ňou mohli potešiť malí i veľkí návštevníci.

-th-

REKLAMA