Connect with us

Aktuality

TAVOS zajtra dopoludnia prijíma vzorky na bezplatný rozbor vody

Published

on

Reklama

Skúšobné laboratórium TAVOS-u organizuje pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov. Pracovníci vykonajú pre obyvateľov skúšku na dusičnany a celkovú tvrdosť vody. Príjem vzoriek bude prebiehať už zajtra, teda vo štvrtok 7. apríla od 7:00 do 12:00 na Bratislavskej ceste v areáli čistiarne odpadových vôd. Výsledky by mali byť  dispozícii do týždňa na webovej stránke Trnavskej vodárenskej spoločnosti. 

IMG_7521_resize_resize-1021x580

Reklama

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť opatrená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa kopaná, vŕtaná alebo artézska, prameň, príp. hĺbka zdroja) a telefonickým kontaktom. Pred samotným odberom je potrebné odpustiť dostatočný objem vody približne 2 minúty do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu treba odobrať v deň jej doručenia na rozbor. Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. a určuje najvyššiu medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnanov 50 mg/l. Prípustnú hodnotu dusičnanov najviac 10 mg/l v pitnej vode používanej dojčatami stanovuje vestníku MZ v 81.výnose MP a MZ SR z 10.8. 2000 č. 2313/2000, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca nápoje.

Zaujímavosti o vode.

Reklama

Na zemeguli je 1,4 miliardy km2 vodnej plochy, ale 97,5 % tejto vody je príliš slanej na to, aby sa dala použiť ako pitná alebo na zavlažovanie. Iba 0,26 % pripadá na jazerá a rieky, z ktorých berieme vodu na zavlažovanie a pre našu potrebu. Na svete je 1,1 miliardy ľudí, 18 % svetovej populácie má ťažký prístup k pitnej vode. Každý týždeň umiera podľa odhadov 42 000 ľudí na choroby spôsobené nedostatkom pitnej vody.

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach – používanie klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu.

Medzi najčastejší ukazovateľ znečistenia pitných vôd určite patria dusičnany. Dusičnany sú vážnou hrozbou pre pitnú vodu. Vplyvom hnojenia polí, únikom odpadových vôd zo žúmp, či septikov sa v nadmernom množstve dostávajú do studní a vrtov. Ich zdravotné riziko je v ich premene v tráviacom trakte, kde sa zmenia na nitrosamíny. U nich je podozrenie, že sú rakovinotvorné.

-lt/Zdroj: Trnavská vodárenská spoločnosť/Foto: archív-

Populárne články