Connect with us

Aktuality

Svetový deň proti rakovine už zajtra – mottom je prevencia: We can. I can.

Published

on

Reklama
Reklama

Asi už dnes neexistuje človek, ktorý by sa vo svojej rodine nestretol s týmto ochorením. Rakovina však nemusí byť strašiakom a mnohých chorých je možné zachrániť. Predchádzanie rakovine a odstránenie škodlivých mýtov, ktoré sa s týmto ochorením spájajú, si kladie za cieľ celosvetová kampaň Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC), ktorý vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine. Pripájajú sa k nej aj slovenskí zdravotníci a organizácie ako napríklad Liga proti rakovine.  Mottom trojročnej kampane je výzva k prevencii: We can. I can alebo po slovensky preložené ako Dokážeme. Dokážem.

Ako uvádza na svojej stránke Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, účelom kampane je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a liečbe. „Svetový deň proti rakovine nám však každý rok pripomína, že počet prípadov sa stále zvyšuje. Výskyt rakoviny neprestajne stúpa:  môže sa vyskytnúť v každom veku a  veľa ľudí na ňu zomrie zbytočne,“ uvádza sa v správe krajského hygienika.

Mnohých by pritom bolo možné zachrániť keby: boli dostatočne informovaní o rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku rakoviny, vedeli sa im účinne brániť, zúčastňovali sa pravidelných preventívnych prehliadok, spoznali príznaky rakoviny, vyhľadali lekárku pomoc včas, aby sa mohli liečiť účinnými  prostriedkami podľa najnovších lekárskych poznatkov.

Reklama

Rakovine sa dá predchádzať, tvrdia odborníci: „ Včasnou edukáciou sa dá predísť až 1/3 úmrtí a to hlavne u tých onkologických diagnóz, ktorým môžeme správnou životosprávou a vylúčením škodlivých faktorov predísť. K všeobecne známym patria:  tabak, alkohol, nevyvážená a nezdravá strava, nedostatok pohybovej aktivity, niektoré vírusy a infekcie,  slnko a UV žiarenie.

12654655_1120981801269083_4266931321013429729_nK celosvetovej iniciatíve UICC významu boja proti onkologickým ochoreniam aj prostredníctvom 4. februára – Svetového dňa proti rakovine sa pripája spolu s ďalšími 155 krajinami aj slovenská Liga proti rakovine. „Cieľom tejto iniciatívy je zachrániť milióny ľudských životov prostredníctvom zvýšenia povedomia o možnostiach predchádzania rakovine a odstránením predsudkov, mýtov, ktoré sa s týmto ochorením spájajú,“ uvádza na svojej web stránke táto organizácia, spájajúca nielen pacientov s týmto ochorením, ale všetkých sympatizantov jej aktivít. Podľa predstaviteľov LPR sa na základe úspešného minuloročného posolstva aj tohtoročný Svetový deň proti rakovine zameriava na 5. bod Svetovej deklarácie, vydanej UICC: Odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine. Zvýšenie povedomia a kontinuálne  vzdelávanie v oblasti onkologických ochorení môže totiž viesť k pozitívnym zmenám nielen v živote pacientov, ale aj celej spoločnosti.

Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa tak zameriava najmä na odstránenie týchto štyroch kľúčových mýtov:

O rakovine sa nepotrebujeme rozprávať. Neexistujú žiadne príznaky a symptómy rakoviny. Proti rakovine nič nezmôžem. Nemám nárok na onkologickú starostlivosť.

A pritom je pravda úplne iná, pretože:

… aj keď sa o rakovine ťažko rozpráva, a to najmä v niektorých kultúrach a podmienkach, hovoriť o ochorení otvorene môže napomôcť k  zlepšeniu zdravotného stavu pacienta a má to tiež pozitívny vplyv na vnímanie choroby zdravou komunitou.

… pre mnoho typov rakoviny, ako sú napríklad rakovina prsníka, hrubého čreva, ústnej dutiny a ďalších existuje množstvo varovných signálov či symptómov. Pozitíva, ktoré vyplývajú z včasnej diagnostiky nádorového ochorenia, sú nesporné.

… je toho mnoho, čo by sa mohlo urobiť na poli osvety a prevencie na individuálnej či spoločenskej úrovni, lebo podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú do veľkej miery vplývajú na ich zdravie a kvalitu života. So správnou stratégiou môžeme zabrániť až 1/3 najčastejších onkologických ochorení.

… každý človek má právo na prístup k osvedčenej a účinnej onkologickej liečbe a službám. Žiaľ, je faktom, že sú veľké rozdiely v starostlivosti o pacientov v rozvinutých a rozvojových  krajinách, kde častokrát chýbajú aj tie základné lieky.

narcistitl1V roku 1994 vznikla Linka pomoci Ligy proti rakovine SR, aby prostredníctvom telefónu a poradenskej služby poskytovala informácie a rady týkajúce sa rakoviny. Linka pomoci je k dispozícii od pondelka do piatku na telefónnom čísle02/52 96 51 48. V ostatných časoch pomáha LPR prostredníctvom  INTERNETOVEJ PORADNE, kde môžete prostredníctvom stránky zadať svoju otázku, na ktorú Vám zodpovie lekár odborník.

Niektoré pobočky zajtra organizujú aj ďalšie aktivity, napríklad v Trnave sa koná tradične pochod na Kamenný mlyn. Piešťanská pobočka LPR má dnes – v stredu 3. februára o 15-tej hodine stretnutie svojich členov. Piešťanci sa aktívnejšie zapájajú do boja s týmto ochorením pravidelne podporou počas kampane Deň narcisov, ktorý bude v tomto roku 27. marca a zameriava sa na finančnú zbierku a podporu programov a projektov pre onkologických pacientov.

-ad-, Zdroj: www.worldcancerday.com, www.ruvztt.sk, www.lpr.sk, foto: FB World cancer day, archív PNky, video: youtube

Populárne články