Úvod Aktuality Púť na Jurka sa tento rok neuskutoční

Púť na Jurka sa tento rok neuskutoční

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Tradícia, ktorá trvá už takmer 500 rokov, bude tento víkend prerušená. Kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa Púť na Jurka v tradičnom termíne neuskutoční 명화 무료 다운로드. Oznámila to obec Nitrianska Blatnica.

Za normálnych okolností by počas posledného aprílového víkendu prišli k najstaršej rotunde na Slovensku stovky ľudí ms project 2016 한글 다운로드. Stále však platia opatrenia, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19, nesmú sa konať žiadna hromadné podujatia ani verejné bohoslužby frp-bypass.apk 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Vznik Rotundy sv. Juraja v katastri obce Nitrianska Blatnica, je datovaný do prvej tretiny 9. storočia. Rotunda má svoju dvojičku v neďalekom Ducovom (Kostolec) WindowsXp Minesweeper. Okolo obidvoch boli palisádové dvorce patriace miestnej vládnucej vrstve.

Pútnici sa pri rotunde schádzajú od roku 1530 vždy po sviatku sv bittorrent. Juraja (24. apríla). Tradícia pútí a vzťah ľudí k tejto lokalite nebol prerušený ani komunistickým režimom.

Do dnešným čias sa rotunda zachovala aj vďaka stavebným úpravám, ktoré menili jej vzhľad v 11. až 13. storočí. Najväčším stavebným počinom bolo preklenutie ruín a akési znovuvztýčenie kostolíka v roku 1530.

V roku 1655 bola pristavená veža, pustovňa a stredoveká škola, ktorej najvýznamnejším známym žiakom bol rodák z Košickej Belej Ján Scitovský – neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál, prímas mnohonárodného Uhorska.

Text: Martin Palkovič

REKLAMA