Connect with us

Aktuality

Program rozvoja mesta zverejnil i zaujímavé fakty o zamestnanosti

Published

on

Reklama
Reklama

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025, ktorý je rozvojovým dokumentom, priniesol viaceré zaujímavé fakty o pracovných podmienkach v piešťanskom okrese. Nezamestnanosť u nás dosahovala podľa štatistík počas roku 2015 priemerne 6,ť percenta a po náraste v rokoch 2012 až 2014 má klesajúcu tendenciu. Bez práce bolo v Piešťanoch viac ako 2000 ľudí v produktívnom veku, ale v porovnaní so Slovenskom dosahuje nezamestnanosť v okrese výrazne nižšie hodnoty a je menšia aj s porovnaní s Trnavským krajom.

graf

Zaujímavé informácie priniesli aj údaje, ktoré sa zaoberali nezamestnanosťou podľa dosiahnutého vzdelania. Štruktúra uchádzačov o prácuv okrese aj v minulom roku zahŕňala najviac ľudí s úplným učňovským vzdelaním, stredným odborným vzdelaním s maturitou, ale prekvapivo aj veľký podiel vysokoškolsky vzdelaných druhého stupňa. Dosiahnuté vzdelanie, či odbornosť teda neboli ešte zárukou pri nájdení si vhodného miesta.

Najviac nezamestnaných z pohľadu dĺžky evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bolo tých, čo si hľadajú zamestnanie kratšie ako 7 mesiacov. V decembri roku 2015 ich evidovali dohromady 989. Veľký podiel – až 747 z celkového počtu 2140 uchádzačov o prácu, tvorili aj dlhodobo nezamestnaní, ktorí nepracujú viac ako rok. Z nich až 202 nepracuje viac ako 48 mesiacov.

Reklama

-lt/Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny-

Populárne články