Connect with us

Aktuality

Kvôli predraženému projektu môže prísť úrad o dotáciu na škôlku

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany už niekoľko rokov zápasí s nedostatkom miest pre deti v materských školách. Jednou z alternatív malo byť rozšírenie kapacity Materskej školy Alexandra Dubčeka. Projekt za viac ako štyristotisíc eur je však kvôli výške naprojektovanej sumy prakticky nerealizovateľný, a tak hrozí, že úrad môže prísť aj o štátnu dotáciu 55 tisíc eur, ktorú mu minulý rok schválilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Peniaze treba použiť a vyúčtovať do konca tohto roka.

dubceka
Podľa informácií Mesta Piešťany v školskom roku 2015/2016 navštevuje materské školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 747 detí. Pri zápise nebolo prijatých celkovo 67 detí, úrad však uvádza, že išlo o deti mladšie ako tri roky, respektíve rodič odmietol umiestnenie dieťaťa do iného ponúknutého zariadenia. S nedostatkom kapacít pre škôlkárov však zápasí mesto minimálne od roku 2010. Na zmiernenie stavu chcel bývalý odbor školstva Mestského úradu v minulom roku využiť možnosti štátnych dotácií a zvýšiť kapacitu pre škôlky formou nadstavby objektu na A. Dubčeka, ktorý je elokovaným pracoviskom MŠ Ružová. Nadstavbou mali vzniknúť dve nové triedy.

„Mesto Piešťany dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu rozšírenia kapacity s výslednou sumou na realizáciu projektu 444 475 eur. V tejto cene ešte nie sú zahrnuté sumy za zariadenie interiéru, zdravotechnika, vzduchotechnika, elektrika, prípojka vodovodu, prípojka NN, požiarna ochrana. Z dôvodu  vysokej sumy na realizáciu bol zatiaľ tento projekt zastavený. V súčasnosti mesto hľadá alternatívne možnosti ako dotáciu využiť,“ uviedla hovorkyňa mesta Eva Bereczová.

Vo výzve, zverejnenej na stránke rezortu sa píše, že z dotácií „je možné uhradiť náklady na – projektovú činnosť, inžiniersku činnosť (stavebný dozor investora) – okrem prípadov rozšírenia kapacít výstavbou nových materských škôl formou modulov alebo prístavbou materských škôl formou modulov, interiérové vybavenie nábytkom (vrátane ležadiel) a nevyhnutnými učebnými pomôckami vrátane digitálnych technológií, a ďalej vybavenie exteriéru materskej školy pevne zabudovaným záhradným náradím“. Záleží však aj na tom, ako sa mesto na použití peňazí s rezortom dohodlo.

Reklama

Ako ďalej uvádza E. Bereczová v správe pre médiá, projektovú dokumentáciu vyhotovila firma MS Projekt s.r.o., za cenu 2600 eur. Náklady na realizáciu rozšírenia kapacity predškolského zariadenia o 50 miest vyčíslili projektanti takto:  stavebná časť – 406 916,80 eur, zariadenie kuchyne – 34 508,64 eur, plynové odberné zariadenie – 3050 eur. V tejto cene ešte nie sú stanovené sumy za zariadenie interiéru, zdravotechniku, vzduchotechniku, elektriku, prípojku NN, požiarnu ochranu a pod.

Podľa článku z mája 2015 sa projekt mal zrealizovať v tomto roku, v mesiacoch máj až august. „Mesto Piešťany však nemá toľko finančných prostriedkov, aby stavbu podľa projektu zrealizovalo,“ uvádza v súčasnosti hovorkyňa. Minulý rok radnica vynaložila z mestského rozpočtu na rekonštrukciu základných a materských škôl 78 500 eur . „Áno, finančné prostriedky boli použité na obnovu a rekonštrukciu základných a materských škôl: zakúpenie vypaľovacej pece na keramiku pre CVČ a jej zapojenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Detvianska, rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Považská, rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Ružová, rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Scherera, rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Mojmírova a výmena okien na MŠ Ružová ul.,“ znie odpoveď Evy Bereczovej na otázku webového portálu zpiešťan.sk.

V zatiaľ neschválenom návrhu rozpočtu na tento rok má vo výdavkoch na školstvo mesto naplánovanú sumu 110-tisíc eur na rekonštrukciu školských budov a ďalších 23-tisíc na ich údržbu. Podľa komentáru pri údržbe za 23 000 € ide o: „Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ“ a pri rekonštrukcii školských budov za viac ako stotisíc: „Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, financované z úverových zdrojov“. To znamená, že peniaze na rekonštrukciu škôl mesto k dispozícii nemá a ak sa do niečoho pustí, bude si musieť požičať.

Keďže podľa nášho názoru už pri preberaní projektu muselo byť kompetentným jasné, že nadstavba za skoro pol milióna eur je pre mesto priveľkým sústom, uvidíme, ako a kedy úrad stihne nájsť „alternatívne možnosti“ a či o štátnu dotáciu Piešťany nakoniec neprídu.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: A. Drahovská, archív PNky, www.piestany.sk

Populárne články