Úvod Aktuality Primátor vraj poskytol bývalej prednostke peniaze na vrátenie záloh, teraz zvažuje trestné...

Primátor vraj poskytol bývalej prednostke peniaze na vrátenie záloh, teraz zvažuje trestné oznámenie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Po tom ako bola zverejnená správa hlavného kontrolóra sa verejnosť dozvedela dôvody, pre ktoré skončila prednostka Dáša Reháková svoje pôsobenie vo funkcii 루시퍼 시즌3 다운로드. Tá utorok 24. novembra reagovala vyjadreniami v Piešťanskom týždni, kde vedenie mesta obvinila z vydierania a zastrašovania Yoon Jong-shin's Age. Večer vydala k zverejneným informáciam stanovisko aj radnica. Podľa neho boli dôvodom na odvolanie D. Rehákovej zistenia hlavného kontrolóra, primátor prednostke požičal vlastné peniaze na splatenie záloh a zvažuje, že na ňu podá trestné oznámenie 인벤터 학생용 다운로드.
„V poslednom vydaní týždenníka Piešťanský týždeň sa objavil článok, s vyjadreniami na adresu mesta a moju osobu, od bývalej prednostky, Ing gdfr. Dáši Rehákovej, ktoré ma, žiaľ, nútia reagovať.

IMG_5002_resize-560x373

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Chcem zdôrazniť, že dôvodom na odvolanie p mac YouTube videos. Rehákovej, boli zistenia kontrolóra mesta, ktorý skonštatoval porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 검은사막 커마 다운로드. Kontrolór takisto konštatoval, že „nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta je porušením finančnej disciplíny“ 웹페이지 다운로드.

Správa kontrolóra doslova uvádza, že takéto konanie si vyžaduje „uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov“, čiže sa očakávalo jasné vyvodenie zodpovednosti. Na výpovedi sme sa s p 한컴오피스 체험판 다운로드. Rehákovou korektne dohodli, lebo jej konanie sa nedalo obhájiť, čo si ona dobre uvedomovala. Aby sa celá záležitosť, okolo jej vyberania peňazí z pokladne mesta, neocitla okamžite v rukách vyšetrovateľov, poskytol som jej chýbajúce peniaze na zaplatenie posledných dvoch vybratých súm, lebo, ako povedala, peniaze na úhradu dlhu nemá Windows Video. Požičal som jej svoje peniaze, lebo mi záležalo na korektnom riešení a ľudsky som jej chcel pomôcť.
Konanie p. Rehákovej pri výbere peňazí z mestskej pokladne, som dal do rúk právnika, aby posúdil, či sú dôvody na podanie trestného oznámenia 플로 음악 다운로드. Ak takéto dôvody budú, trestné oznámenie aj podám.

Po prečítani článku však zvažujem trestné oznámenie aj na ochranu osobnosti. Neviem, aké dôvody viedli p. Rehákovú k obvineniam, ktoré uviedla v článku, je to však lož. Budem sa brániť právnou cestou, pretože žiadne osobné problémy, ani strata funkcie, nikoho neoprávňujú šíriť lži a nepravdivé obvinenia,“ napísal primátor mesta Miloš Tamajka.

-red- Zdroj: TS MsÚ PN

REKLAMA