Úvod Bleskovky NKÚ kontroloval systém ochrany a bezpečnosti údajov predovšetkým za primátorovania M....

NKÚ kontroloval systém ochrany a bezpečnosti údajov predovšetkým za primátorovania M. Tamajku. Našiel jedno pochybenie v neskoro aktualizovanej smernici

REKLAMA

Najvyšší kontrolný úrad od júla do novembra vykonával kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom  sektore z obdobie rokov 2016 – 2019 v Meste Piešťany like fate you love. Kontrolóri našli jediné pochybenie v podobe neaktualizovanej internej smernice na ochranu osobných údajov.

Podľa definície NKÚ bolo účelom kontroly zistiť objem finančných prostriedkov, ktoré boli alokované na zabezpečenie ochrany údajov, prispieť k správnej implementácii potrebných technických, organizačných a personálnych opatrení vyplývajúcich prevádzkovateľom z nariadenia 우라라 미로첩 다운로드. Predmetom kontroly bola harmonizácia vnútroštátneho práva ochrany osobných údajov s Nariadením EÚ 2016/679, kontrola finančných prostriedkov vyčlenených na implementáciu povinností a opatrení podľa nariadenia, ako aj zabezpečenie osobných údajov v databázach a informačných systémoch 사무라이 쇼다운 5 스페셜 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Kontrolované bolo predovšetkým obdobie pôsobenia primátora Miloša Tamajku na piešťanskej radnici. Podľa výsledkov kontroly, ktorú má zobrať na vedomie mestské zastupiteľstvo, našli kontrolóri jediné kontrolné zistenie v  neskorej aktualizácii internej smernice na ochranu osobných údajov, kde má Mesto Piešťany vypracované pravidlá, podľa ktorých postupovalo pri uzatváraní zmlúv so sprostredkovateľmi soil too. Smernica bola aktualizovaná k 01.09.2019, čo nebolo v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 25.05.2018, kedy mala byť táto smernica aktualizovaná Puyopuyo mp3. Kontrola však zistila, že existovala evidencia sprostredkovateľských zmlúv tak ako to požaduje zákon.

Celý obsah kontroly nájdete tu What abouting.

-red- Zdroj: Mesto Pidšťany

REKLAMA