Connect with us

Bleskovky

NKÚ kontroloval systém ochrany a bezpečnosti údajov predovšetkým za primátorovania M. Tamajku. Našiel jedno pochybenie v neskoro aktualizovanej smernici

Published

on

Reklama
Reklama

Najvyšší kontrolný úrad od júla do novembra vykonával kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom  sektore z obdobie rokov 2016 – 2019 v Meste Piešťany. Kontrolóri našli jediné pochybenie v podobe neaktualizovanej internej smernice na ochranu osobných údajov.

Podľa definície NKÚ bolo účelom kontroly zistiť objem finančných prostriedkov, ktoré boli alokované na zabezpečenie ochrany údajov, prispieť k správnej implementácii potrebných technických, organizačných a personálnych opatrení vyplývajúcich prevádzkovateľom z nariadenia. Predmetom kontroly bola harmonizácia vnútroštátneho práva ochrany osobných údajov s Nariadením EÚ 2016/679, kontrola finančných prostriedkov vyčlenených na implementáciu povinností a opatrení podľa nariadenia, ako aj zabezpečenie osobných údajov v databázach a informačných systémoch.

Kontrolované bolo predovšetkým obdobie pôsobenia primátora Miloša Tamajku na piešťanskej radnici. Podľa výsledkov kontroly, ktorú má zobrať na vedomie mestské zastupiteľstvo, našli kontrolóri jediné kontrolné zistenie v  neskorej aktualizácii internej smernice na ochranu osobných údajov, kde má Mesto Piešťany vypracované pravidlá, podľa ktorých postupovalo pri uzatváraní zmlúv so sprostredkovateľmi. Smernica bola aktualizovaná k 01.09.2019, čo nebolo v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 25.05.2018, kedy mala byť táto smernica aktualizovaná. Kontrola však zistila, že existovala evidencia sprostredkovateľských zmlúv tak ako to požaduje zákon.

Celý obsah kontroly nájdete tu.

Reklama

-red- Zdroj: Mesto Pidšťany

Populárne články